No Title
cv: 2397 bekijken ------------------------------<-<- pagina terug
  • Reageer per email
  • Bel voor bemiddeling
  • Naar alle CV'sVisual Foxpro/SQL-server ontwikkelaar
Breda
1-1-2013
opdracht

Opleidingen:

Momenteel bezig met cursus 2779A "Implementing a Microsoft SQL Server 2005 Database" en 2780A "Maintaining a Microsoft SQL Server 2005 Database". Binnenkort volgt het examen.

2001
Cursus Programming SQL Server 2000, Opendata

2001
Cursus JAVA, InfoSupport

1996 - 1998
HTS, Hogeschool Brabant, Breda
Studierichting: Hogere Informatica

1991 - 1996
MTS, Zeeland College, Vlissingen (diploma)
Studierichting: Technische Informatica

1987 - 1991
Mavo, Ds. B. Smytegelt school, Middelburg (diploma)
Exacte vakken (scheikunde 9, natuurkunde 9, wiskunde 8, Engels 8, Nederlands 7, Duits 7)2Ervaringsgebieden


Ontwikkelomgevingen
Dbase IV
Clipper 5.2
MS Visual Foxpro 5, 6, 7 & 8
MS Foxpro for DOS (2.5)
Foxbase
SQL-Server 6.5 / 2000 (DBO & DBA)
Business Objects
(D)HTML
Javascript
Intouch 7.0 (SCADA pakket)
Citect (SCADA pakket)
JAVA
Pascal (Borland v3.0)
Delphi
C (Borland v3.0)
VBA (m.n. met MS Word)

Databases
ODBC
Access
Foxpro tables
Foxpro databasecontainers
SQL-Server 6.5 / 2000 (DBO & DBA)

Hardware:
Aansturen/uitlezen van diverse seriŽle apparatuur vanuit windows applicaties zoals o.a.
* seriŽle keyboards
* displays
* (tekst en barcode) printers
* kaartlezers,
* stoplichten
* slagbomen
* etc.
Assembleren van computersystemen

Operating systemen
MS-DOS 5 tot 6.2 (incl. geheugenbeheer)
Windows 3.11/95/98/NT/2000/XP
Linux
Unix

Overige
Visual SourceSafe 5
Object Oriented Programming
Shellscripts (UNIX, Linux)
Novell netwareZeer uitgebreide ervaring in het ontwikkelen van m.n. CliŽnt - Server structuren in teamverband. Daarbij bestond het team vaak uit technische mensen, functionele mensen en gebruikers. Specialiteiten liggen in het bouwen van procedures en functies in een SQL server 2000 omgeving, evenals het bouwen van objectgeoriŽnteerde systemen in Visual Foxpro.

Certificering (http://www.microsoft.com/learning/mcp/transcripts, Transcript ID: 690799, Access Code: ChrisLockCert)

Exam. 229
Designing and Implementing Databases with Microsoft(r) SQL Server(tm) 2000 Enterprise Edition


Werkervaring:
Maart 2007
LogicaCMG
SQL Server 2005; Visual Foxpro 7.0

Een rekenmodule voor Arbeidsinspectie deels opnieuw gebouwd. Een spoed klus van 5 dagen (geschat) in 4 dagen (foutloos) gerealiseerd.

juni 2005 -
heden
(inmiddels contract t/m juni 2007)
Aegon
SQL Server 2000; Visual Foxpro 8.0

Voor SpaarAdvies en Spaarbeleg diverse projecten en ad hoc klussen afgerond. Hierbij werd de communicatie overwegend direct met de belanghebbende partijen gevoerd.
Het zwaartepunt lag op het samenbrengen van de gegevens van verschillende businessunits in een zelf ontworpen Datawarehouse in SQL Server. Dit DWH wordt wekelijks geupdate door de aangeleverde gegevens van de verschillende businessunits te importeren. Dankzij een zelfbedachte constructie kan het DWH tijdens het importeren gewoon online blijven. De werkzaamheden liggen voornamelijk op SQL Server gebied (Transact SQL, Stored Procedures, functies, index tuning, cursors, jobs etc.).

april 2005 -
mei 2005
LogicaCMG
Visual Foxpro 7.0; SQL Server 7 & 2000

Voor het Ministerie van Sociale Zaken software gemigreerd van SQL Server 7.0 naar SQL Server 2000. Het betrof een applicatie voor Arbeidsinspectie dat volgens de SQL-92 standaard moest gaan werken.
De werkzaamheden hielden voornamelijk het opsporen van SQL-statements in die niet volgens de SQL-92 standaard werkten en deze volgens de standaard omschrijven. Ook zijn er in het framework aanpassingen doorgevoerd daar deze de SQL-statements dynamisch opbouwt.
De werkzaamheden heb ik in de helft van de tijd dat er voor stond gerealiseerd en de applicatie kon later zonder verdere aanpassingen in productie genomen worden.

januari 2005 -
maart 2005
Trappenfabriek Hoograven
Visual Foxpro 8.0; ODBC; Access

In navolging op de onderhoudswerkzaamheden op de offerte/orderapplicatie heb ik een aparte applicatie ontwikkeld waarmee stelleursbonnen bijgehouden en afgedrukt kunnen worden. Bij het toevoegen van een stelleursbon wordt na invullen van het ordernummer de adres- en andere ordergegevens uit hun bestaande applicatie opgehaald. Tevens was het noodzakelijk om gegevens uit een bestaande Access applicatie te importeren.

oktober 2004 -
december 2004
Habion
Visual Foxpro 8.0; Office Automation

Bij deze bouwstichting heb ik een agenda applicatie ontwikkeld die de agenda-items van alle werknemers uit Outlook ophaalt en deze centraal verzameld. Deze agenda-items van alle werknemers worden vervolgens overzichtelijk in ťťn scherm weergegeven zodat men in ťťn oogopslag kan zien wie wanneer beschikbaar, in vergadering of niet aanwezig is.

augustus 2004 -
september 2004
DataLeaf ICT (intern)
Visual Foxpro 8.0; SQL-Server 2000; PostGreSQL; Win32 API

Voor een wegenbouwbedrijf heb ik samen met een collega een voorraadregistratiesysteem ontwikkeld. Hierbij heb ik vanaf scratch een framework ontwikkeld. Dit framework is zo opgezet dat het erg gemakkelijk voor nieuwbouwapplicaties gebruikt kan worden die gebruik maken van databases zoals SQL-Server, mySQL en PostGreSQL via ODBC. Voor bestandsuitwisseling via Internet heb ik verschillende API routines gebruikt voor encryptie en FTP commando's.

november 2003 -
december 2004 (onderhoud)
Trappenfabriek Hoograven
Visual Foxpro 7.0; ODBC; Access

Bij deze klant worden diverse modulen binnen hun maatwerkpakket onderhouden. Het betreft een softwarepakket dat ze in eigen beheer hebben gemaakt. Met regelmaat doe ik onderhoud en uitbreidingen op het basissysteem dat bestaat uit verschillende modulen. Onder deze modulen vallen onder andere een inkoopmodule en een verkoopmodule waarbij kortingen op verschillende onderdelen doorgerekend worden.

april 2003 -
juli 2004
Bouwfonds Property Finance
Visual Foxpro 7 & 8, SQL-server 2000; Visual SourceSafe 5; HTML; VBA; Office Automation

De succesvolle applicatie van Fondsenbeheer (SF2000) is verkocht aan Bouwfonds dochter Property Finance. Hier hebben we de basis van het systeem uitgekleed en opnieuw opgebouwd. Daar waar Fondsenbeheer meer gericht was op het subsidiebeheer, was Property Finance meer gericht op vastgoedbeheer. Eveneens werden ook een debiteuren- en crediteurenmodule gerealiseerd. Dit systeem is gerealiseerd voor 4 businessunits; ieder met hun eigen specialiteiten.

Mijn rol lag m.n. in de aanpassingen in het framework. Daarnaast realiseerde ik de modulen "handmatig beheer", waar zaken als verlengingen, continuaties, aflossingen e.d. werden afgewerkt. Hier werd zowel de correspondentie als administratie verzorgd (financiŽle transacties, grootboek-mutaties en hypotheekinformatie).

Doel was om zoveel mogelijk van de techniek op de server te bouwen i.v.m. mogelijke toekomstige uitbreidingen met andere ontwikkelomgevingen.

januari 2002 -
april 2003
Bouwfonds Fondsenbeheer
Visual Foxpro 5 & 7, SQL-server 7; Visual SourceSafe 5

Nieuwbouw en onderhoud op een applicatie (SF2000) voor het beheren van financieringen en subsidies. Met deze applicatie werden de subsidies vanuit de overheid beheerd. Via deze subsidieregelingen kan Fondsenbeheer goedkope financieringen verstrekken. De applicatie ondersteunt de organisatie in het offertetraject, aktetraject, declaratieadministratie, objectenbeheer, subsidieregelingtraject en facturatie. Daarnaast heb ik gewerkt aan de applicatie FISBO waarin op basis van de resultaten prognoses werden gemaakt voor de inkoop van externe gelden.

september 2001 -
december 2001
VGZ Zorgverzekeraar
Visual Foxpro 5; Business Objects 5; Oracle

Diverse controle applicaties ontwikkeld. Deze applicaties halen de incorrect verwerkte formulieren uit zogenoemde download bestanden. Deze download bestanden zijn Foxpro tabellen met een grootte tot 2 GB. Zo zijn vele onterechte declaratieformulieren te achterhalen.

Daarnaast heb ik onderdelen ontwikkeld die tekstbestanden uit Business Objects importeren en hierop controles uitvoeren. Tevens een eenvoudige Query-tool ontwikkeld om gebruikers simpele maar doeltreffende selecties te laten maken op een Oracle database (via een ODBC connectie).

juni 2001 -
augustus 2001
Auto Zegers
(D)HTML; JavaScript; mySql; PHP4; Acces; Visual Foxpro 6; PaintShopPro 7

Auto Zegers had reeds een volledig maatwerk programma voor de bedrijfsadministratie. Hierin werden alle occasions geregistreerd inclusief beeldmateriaal. Voor het opbouwen van een website, waarbij verkoop van occasions de hoofddoelstelling was, moesten de gegevens uit de bestaande administratie komen. Daarvoor is een Foxpro applicatie gecreŽerd als interface tussen de Acces applicatie en de mySQL database op Internet. Via de diverse webtechnieken word de data gepresenteerd.

augustus 2000 -
mei 2001
Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Visual Foxpro 5, SQL-Server 6.5, Visual SourceSafe 5

Diverse applicaties ontwikkeld c.q. aangepast waarvan ongeveer de helft gebaseerd op het kernsysteem en de andere helft op een 3-lagen architectuur.
Hierbij ging het om applicaties die aan de hand van de situatie controleren of een betreffende gemeente het budget overschrijdt. Ook werden er bij alle applicaties overzichten en invulformulieren gegenereerd.

Tevens een eurocomponent ontwikkeld en in 7 verschillende applicaties toegepast om de europroblematiek op te vangen.

oktober 2000 -
november 2000
Rendac Son
Visual Foxpro 6, IP-communicatie; PLC; hardware overige

Rendac Son is een destructiebedrijf. Hier worden karkassen van beesten en slachtafval verwerkt tot diverse producten (zoals veevoedercomponenten). Het ging hierbij om het monitoren van productstromen. Enerzijds werden de karkassen of het slachtafval gewogen, anderzijds gebeurde dat ook met de eindproducten. De basis van dit systeem was dan ook het geautomatiseerde weegproces. Omdat het toegangsysteem aan dit weegsysteem gekoppeld werd, hoefde de chauffeur bij de entreezuil weinig informatie te geven. Daar het een vrij groot terrein betrof, werden veel herkenningslussen in de weg aangebracht om meerdere vrachtwagens goed over het terrein te sturen.

Met Foxpro werd de basis van het systeem aangestuurd. Zo werd het gewicht van de weegbrug bepaald (serieel), werden displays en zuilen aangestuurd (SeriŽle IP poorten), werd met een PIC poort gecommuniceerd (voor aansturen lichten en slagbomen) en werd een PLC uitgelezen en aangestuurd (voor het vrijgeven van tankinstallaties en het uitlezen van de getankte liters).

juni 2000


juni 2000 -
augustus 2000
Bralock Automatisering, Breda
Bedrijfsplan; Visual Foxpro 6 (volledig in code)

Samen met Jurgen van den Branden Bralock Automatisering opgericht.

Daarnaast een Base-laag (Framework) ontwikkeld met standaard functies, procedures en classes voor diverse applicaties. Tevens een registratiesysteem voor kwekers en een relatiebeheersysteem ontwikkeld waarbij gebruik gemaakt is van boven genoemde base-laag.

november 1998 -
mei 2000
IndustriŽle automatisering
Systeemontwerp; Visual Foxpro 5 / 6; Foxpro for DOS; foxbase; SeriŽle communicatie; INTOUCH (SCADA pakket); CITECT (SCADA pakket); PLC communicatie; Novell netware

Onderhouden van een standaard weegprogramma (WPS & WPS32). Hierbij werd in zowel de DOS versie van het programma als in de Windows variant maatwerk geleverd. WPS32 is een weegapplicatie voor het wegen van vrachtwagens en controleren van de productflow. Dit was mede gericht op het aansturen en uitlezen van seriŽle hardware zoals seriŽle keyboards, displays, printers, slagbomen, stoplichten, weegmodulen etc. Daarnaast zijn er in enkele projecten naast WPS ook in SCADA pakketten maatwerk geleverd. Zo ook voor een Cement Maatschappij. Met dit pakket kan men via PLC's de statussen van motoren, kleppen en andere sensoren uitlezen. Ook kunnen hiermee de motoren gestart en gestopt en de kleppen open en dicht gestuurd worden. De combinatie van de SCADA pakketten, de PLC's en WPS zorgde voor de volledige aansturing van de fabriek.

februari 1994 -
juli 1994
Provincie Zeeland, Middelburg (stage)

Helpdesk werkzaamheden; oplossen van diverse problemen op het gebied van Automatisering op de afdeling Automatisering.

augustus 1993 -
januari 1994
Delta Nuts Bedrijven, Middelburg (stage)
Clipper 5.2

Ontwikkelen en aanpassen van diverse applicaties op de afdeling Systeem Ontwikkeling en Beheer.