No Title
cv: 2401 bekijken ------------------------------<-<- pagina terug
  • Reageer per email
  • Bel voor bemiddeling
  • Naar alle CV'sSoftware Engineer (PHP/C/C++), Web-developer
Amsterdam
01-jun-2010
web-applicatie projecten (vnl PHP)

01-09-1990 t/m 31-08-1998 Vrije Universiteit Amsterdam, Informatica richtig Computer Systemen

Cursussen en bedrijfsopleidingen
01-11-1999 t/m 05-11-1999 MCSD: Mastering MFC Development Using Microsoft Visual C++ 6.0
23-06-2000 t/m 23-06-2000 (ISC) 2 Certified Information Systems Security Professional (CISSP)
01-09-2001 t/m 01-10-2001 Sun Certified Programmer for Java 2 Platform (SJCP)

Programmeertalen:
BASIC, bourne shell, C, C++, JavaScript, Modula-2, Pascal, PHP, SQL, (Assembly, ASP, Java, Perl)

Protocollen:
IP, UDP, TCP, FTP, TFTP, HTTP, SOAP, SMTP, POP3, telnet, SSH, SSL

File formaten:
CSS, DTD, HTML, SMIL, WDSL, WML, XHTML, XML, XSL

Databases:
LDAP, msql, MySQL, Oracle (MFC ODBC, OO4O), Sybase (Rogue Wave DBTools++)

Bedrijfssystemen:
Unix (*BSD, Irix, Linux, Minix, Solaris), MS-DOS, Windows 2/3.11/9x/ME/NT/2000, (ComOS, IOS)

Hardware:
Cisco; Livingston Portmaster; PC; SGI Indigo, Indy, O2, Challenge S/XL, Origin 200; Sun 3/4/Netra

Anders:
BS7799, CGI, DOM, DNS, GNU, ISAPI, ISO9001, MFC, NSAPI, OO, OpenSSL, PGP, PHP-GTK, PKI, VB, VC++, VID, WAP, Win32, XSLT

periode: 01-06-2003 t/m 29-04-2004
functie: PHP Software Engineer
omschrijving: Gedurende negen maanden ben ik actief en pro-actief betrokken geweest bij het ontwikkelen van diverse web-applicaties en API's. Pro-actief in het adviseren van te gebruiken technieken en methoden (o.a. PEAR DB_DataObject en toepassen van technieken als automatische documentatie generatie m.b.v. phpDoc/phpDocumentor, geautomatiseerd testen m.b.v. PEAR PHPUnit, etc). Ook bijgedraden aan security-awareness (ter illustratie: bij security audit (crystal box) op mijn code kwamen geen kritieke security problemen naar voren).
Grotere projecten waar ik verantwoordelijk voor was:

* authenticatie en registratie op de website, incl. opzetten van gebruikersdatabase en uitgebreide en deels generieke beheer omgeving voor customer care (PHP, PEAR, MySQL, LDAP, HTML, JavaScript, shell script, perl)
* afhandelen van binnenkomende SMS en uitsturen van EMS logo
* MMS web-applicatie voor het bekijken van MMS berichten verstuurd aan mobiele telefoons zonder MMS ondersteuning (PHP, PEAR, mmsdiary, JavaScript, HTML, XSLT, SMIL)
* generieke API voor het verwerken van binnenkomende en uitsturen van uitgaande berichten (SMS, MMS, etc) (PHP, PEAR, MySQL, dia: UML class diagrams)

periode: 01-03-2003 t/m 03-02-2004
functie: PHP Programmeur
omschrijving: Voor een klant van Rubicon heb ik een bestaande web-applicatie gedeeltelijk omgebouwd en uitgebreid met nieuwe functionaliteit betreffende o.a. authenticatie en files versturen (PHP, PHPlib, Smarty, MySQL, JavaScript, HTML; Linux, Windows, Solaris)

periode: 01-03-2003 t/m 05-03-2003
functie: PHP Programmeur
omschrijving: Voor TPG Post heb ik het web gedeelte van de Persoonlijke Postzegels gebouwd, incl. de foto manipulatie (PHP, JavaScript, DHTML library, HTML; Linux, Windows)

periode : 01-12-2002 t/m 01-12-2003
functie: Software Engineer
omschrijving: Voor ProRail heb ik gewerkt aan een project t.b.v. het ontsluiten van informatie betreffende stations. Mijn taak was het importeren van data (fotografie, spreadsheets en andere documenten) in MySQL database welke als SQLite database gebruikt wordt door een applicatie die vanaf CD draait. Om dit mogelijk te maken heb ik een SQLite driver voor metabase geschreven en een generieke database API voor Apidea framework. Ook heb ik patch gesubmit voor de PHP SQLite module welke helaas niet verwerkt is, mogelijk doordat SQLite ondersteuning in PHP5 standaard is/wordt. (PHP, PEAR, metabase, MySQL, SQLite, VC++ 6, STL; Linux, Windows)

periode: 01-12-2002 t/m 30-04-2003
functie: PHP Software Engineer
omschrijving: Voor een klant heb ik alle functionaliteit voor een datingsite gebouwd, incl. leden registratie, authenticatie, chat, billing, handmatige matching, 128+ leden eigenschappen (PHP, PEAR, Smarty, MySQL, JavaScript, HTML; Linux, Windows)

periode: 01-07-2002 t/m 30-09-2002
functie: PHP Software Engineer
omschrijving: Voor één van de grote Telecom operators in Nederland een aantal eenvoudige wijzigen in het CMS doorgevoerd (PHP, Oracle, HTML, JavaScript, WebDAV;
Linux, Windows 98)

periode: 01-04-2002 t/m 31-05-2002
functie: PHP Software Engineer
omschrijving: Voor het framework van een website voor auto taxaties in verschillende landen en verschillende talen per land, heb ik user authenticatie (incl. registratie etc.) geïmplementeerd. Verder heb ik bijdragen geleverd aan allerlei sub-projectjes (PHP, MySQL, HTML, JavaScript, Visual InterDev; Windows 2000)

periode: 01-03-2002 t/m 30-06-2003
functie: PHP Software Engineer
omschrijving: Voor de Rits Account website heb ik user authenticatie (incl. registratie etc.) en user administratie geïmplementeerd (PHP, MySQL, HTML, JavaScript;
Linux, Windows 98/2000). Tevens werk ik aan een module die het mogelijk maakt encryptie toe te passen in één van de applicaties van Rits Account (Visual C++, OpenSSL, PHP, MySQL, SOAP; Windows 98/2000)

periode:01-02-2002 t/m 31-03-2003
functie:PHP Software Engineer
omschrijving: Naast het CMS om woonboten in te voeren, wijzigen etc. voor de website www.woonboot.nl, heb ik ook een GUI applicatie geschreven waarmee bijv. op een laptop bij de klant foto's en gegevens van een woonboot ingevoerd kunnen worden welke later naar het CMS ge-upload kunnen worden. Onderdeel van de GUI applicatie was een versleuteling van de PHP bestanden om o.a. manipulatie te voorkomen (PHP, PHP-GTK, PEAR, ImageMagick; Linux, Windows)

periode:01-01-2002 t/m 31-01-2002
functie:Software ontwikkelaar
omschrijving:Voor een uitgever heb ik een educatieve applicatie gebouwd die het huidige MS-DOS programma moet vervangen (Visual C++, MFC, XML; Windows 98/2000).

periode:05-12-2001 t/m 10-12-2001
functie:Consultant
omschrijving:Als consultant heb ik geadviseerd over de interne automatisering van een schoonmaakbedrijf, resulterend in een kort rapport.

periode:01-11-2001 t/m heden
functie:Technisch programmeur
omschrijving:Ik ondersteun de ontwikkeling van KnowWise, een informatiesysteem voor consumenten. Tot nu toe heb ik encryptie en HTTP proxy authenticatie geïmplementeerd (Visual Basic, ASP, MS SQL; Windows 98/2000).

periode:01-07-2001 t/m 31-08-2001
functie:Software ontwikkelaar
omschrijving:Als freelancer heb ik een project getrokken met als doel een documenten beheer systeem via intranet/internet (web-interface) te ontwikkelen (PHP, JavaScript, ODBC, MySQL, Microsoft SQL Server; Windows 98/NT, Linux) en ook 2 kleine deelprojecten voor een ander project (C, PHP; Windows 98/NT, Linux).

periode:01-01-1999 t/m 30-06-2001
functie:Senior Programmer/Analyst
bedrijf:Wellance, Diemen
omschrijving:In de functie van Programmer Analyst (Senior sinds januari 2001) ben ik verantwoordelijk geweest voor het frontend gedeelte voor de documenten uitwisseling van regedoc, een systeem voor het beveiligd en geregistreerd documenten uitwisselen over Internet of intranet. Dit hield in het ontwerpen en implementeren van een ISAPI voor Microsoft IIS met performance counters, registry-instellingen, het gebruik van eventlog, encryptie van communicatie en timestampen van documenten, plus een configuratie utility. Hiervoor heb ik MFC, PGP, Sybase en Oracle backend database (Rogue Wave DBTools++, Oracle OO4O, ODBC) gebruikt (Visual C++; Windows NT/2000).

Verder heb ik me ook bezig gehouden met business security als lid van het Security Project Team en heb ik bijgedragen aan het behalen van de BS7799 certificering.

periode:01-09-1996 t/m 31-12-1998
functie:Junior Programmeur
bedrijf:Siteways, Amsterdam
omschrijving:In de functie van Junior Programmeur (sinds maart 1997) heb ik gewerkt aan:

- bewakingssysteem voor machines, websites, database, betalingsssystemen en diversen (C, shell scripts; IRIX)
- veiliger versie van de FTP daemon (alleen gebruikers in een bepaald bestand kunnen buiten hun home-directory) (C; IRIX)
- porten van verscheidene Perl scripts naar PHP (PHP; Windows NT, IRIX)
- systeem voor tegengaan van misbruik van website account/authorisatie door meerdere personen (C, NSAPI, msql, shell scripts; IRIX)
- diverse programma's en scripts t.b.v. websites, authorisatie- en betalingsdatabases (C, PHP, msql, shell scripts; IRIX, Linux)
- shops voor websites (assortiment, shopping basket en interface naar betaalmodule) (PHP, msql; IRIX)
- systeem voor webserver statistics rapportage (email en HTML) (C, PHP; IRIX)
- oplossing om over te schakelen op ISDN als de Internet verbinding geen voldoende throughput meer levert (op lokatie in de V.S. heb ik deze oplossing geinstalleerd en verbeterd) (shell script; IRIX)
- porten van (Unix) C JPEG6a library naar VC++ t.b.v. ActiveX control (VC++ 5.0; Windows 95)
- porten van C++ FraunHofer MPEG1-III audio decoder naar Java (C++, JDK 1.1; Windows 95, IRIX)
- Adobe Premiere Plugin voor JPEG en AVL (LiveStream) (VC++ 5.0; Windows NT)
- aanzet ontwerp voor een generieke shop voor Internet (Word 97; Windows NT)

In de functie van Assistent Systeembeheer ben ik verantwoordelijk geweest voor de normale taken van systeembeheer als backup, beveiliging, mail, DNS, hard- en software installeren en configureren, en kleine programmeerwerkzaamheden (Systemen: SGI, PC, Livingston, Cisco).

periode:01-09-1993 t/m 31-08-1994
functie:Studentassistent
bedrijf:Vrije Universiteit Amsterdam
omschrijving:In de functie van Studentassistent voor de vakken Software
Engineering en Computernetwerken bij de faculteit Wiskunde & Informatica begeleidde ik
studenten met de praktica Software Engineering en Computernetwerken. Bij het
eerste practicum begeleidde ik vijf groepen van ongeveer vijf personen. Men
moest in team- verband een 'groot' programma schrijven, in dit geval ging het
om een soort routeplanner. De verschillende stadia waren: definitie van eisen,
ontwerp, implementatie (in C++), evaluatie. Tevens had ik tot taak het beoordelen van het ingeleverede werk. Bij het tweede practicum begeleidde ik groepen van één of twee personen met het ontwerpen en implementeren (in C) van (een vereenvoudiging van) de IP en UDP netwerk protocollen, en een tftp daemon en client. Hier was ik slechts verantwoordelijk voor de begeleiding, er werd getest en beoordeeld door anderen.