No Title
cv: 3107 bekijken ------------------------------<-<- pagina terug
  • Reageer per email
  • Bel voor bemiddeling
  • Naar alle CV'sSoftware developer, Tridion
Assendelft
01-04-2013
freelance opdracht

Algemene opleidingen:
1987 - 1992 Universiteit, VU Amsterdam, studie: Informatica. 4 jaar ervaring met SunOS UNIX. Scriptie over Object Modeling Technique.
1981 - 1987: VWO (Scholengemeenschap Bertrand Russell, Krommenie)

Aanvullende opleidingen:
Opleiding: Instituut Datum
Tridion TMCS Technical Training: Tridion 2005
Tridion Functional Delta Training Tridion 2004
Programming JAVA Databases: zelfstudie 2003
Active Server Pages 3.0: zelfstudie 2002
De programmeertaal Java: zelfstudie 2002
Oracle PL/SQL: zelfstudie 2001
Organiseren van testen: ISES 1996
Programmeren in Visual Basic 4.0 Global Knowledge Network 1996
Object Oriented Design: T.U. Enschede 1995
Advanced C++: Twice Training BV 1994
Introductie ARC/INFO: Logisterion 1993
Solaris (UNIX System V): VMX 1993

Recente ervaring:
Operating systems: MS-Windows, Redhat Linux
Programmeertalen: Visual Basic 6, SQL, Oracle PL/SQL, Microsoft Transact-SQL
Databases: Oracle 8, Microsoft SQL Server 2000
Datacommunicatie: Oracle OLE DB, Microsoft ADO 2.5, MS-DTC/COM+
WCM Implementatie: Tridion DialogServer 4.3/4.4/5.0/5.1 SP4

Recente Tridion ervaring

2004 - 2005: technische analyse en technisch ontwerp van complete website met TMCS en Tridion R5.1 SP4
opstellen constructieprincipes Tridion R5;
ontwerp en bouw migratietool;
technisch ontwerp en realisatie van intranet website (R5);
technisch ontwerp en bouw van diverse uitbreidingen in internet websites (R4.3); technisch ontwerp en bouw van kleine uitbreiding van website in Tridion R5; technisch ontwerp en bouw van complete website in Tridion DialogServer R4.3; technisch ontwerp en bouw van complete website in Tridion R5.1;
2003 - 2004: Migratie van DialogServer 4.4 naar Tridion Content Manager 5.1;
2003: DialogServer 4.4 implementatie (onderhoud templates, LDAP-connectie);
2002 - 2003: Ontwikkelen stored procedures van Tridion R5, customer support DialogServer 4.3/4.4 en Tridion R5, database support;
2002: DialogServer 4.3 implementatie (onderhoud van component- en pagetemplates);
2000 - 2001: Ontwikkelen Database Access Layer van DialogServer 4.1 t/m 4.3, migratie naar Oracle.

UNIX ervaring

2000 - heden: Beheer Redhat Linux server (Samba, backup, FTP, Sendmail, Apache, SSH);
2001 - 2002: Installatie Oracle 8i op Solaris; uitvoeren van performance tests op Oracle/Solaris;
2000: Applicatiebeheer op Solaris 5.6.

Oracle en MS-SQL programmeer ervaring

2002: Performance tuning van Oracle queries en stored procedures;
2002: Installatie van Oracle8 op Windows en Solaris;
2000 - 2002: Schrijven stored procedures, queries, database scripts en migratie scripts in PL/SQL en Transact-SQL;
2000 - 2001: Onderhoud data model in Designer/2000, gedeeltelijk ontwerp; migratie van SQLServer7 naar SQLServer2000 en van MS-SQL naar Oracle;
2000: Programmeren van tool in Visual Basic om database user en schema aan te maken en update scripts uit te voeren;
1998 - 1999: Embedded queries in Visual Basic, onderhoud database schema.

Visual Basic ervaring

2000 - 2001: Ontwikkelen van COM+ Database Access Layer, embedded SQL, onderhoud database-schema tool, onderhoud database laag (ADO);
1998 - 1999: Migratie, onderhoud van klachtenregistratiesysteem van Access 2.0 naar Visual Basic 5.0.

Uitgebreide omschrijving recente projecten

Opdrachtgever: GetronicsPinkRoccade
Project: Technische analyse en ontwerp website voor Octrooicentrum Nederland
Periode: Oktober 2005
Functie: Technisch consultant (lead developer)
Omgeving: Tridion Content Manager R5.1, Tridion Marketing & Communication Solution 1.3.
Werkzaamheden: Infrastructuur analyse en ontwerp, BluePrint ontwerp en technisch ontwerp van website met nieuwsbrief en attenderings functionaliteit.

Opdrachtgever: Yamaha Motor Europe
Project: Ontwerp en bouw website
Periode: Juni t/m september 2005
Functie: Technisch consultant (lead developer)
Omgeving: Tridion Content Manager R5, JSP, Java, Broker.
Werkzaamheden: Beperkt functioneel ontwerp en volledig technisch ontwerp en bouw van website, verantwoordelijk voor planning en verdeling werkzaamheden.

Opdrachtgever: Rabobank (RaboFacet)
Project: Opstellen constructieprincipes, realisatie migratietool, ontwerp en bouw website
Periode: November 2004 t/m april 2005
Functie: Technisch consultant/ontwikkelaar
Omgeving: Tridion Content Manager R5, Visual Basic 6.
Werkzaamheden: Opstellen technische constructieprincipes die gehanteerd kunnen worden tijdens ontwerp en bouw van websites in Tridion; ontwerpen en bouwen van tool om XML bestanden te importeren in Tridion met behulp van reguliere expressies; technisch ontwerp en bouw van complete intranet website.

Opdrachtgever: Canon Europa
Project: Diverse aanpassingen website www.canon-europe.com
Periode: Juni t/m oktober 2004
Functie: Developer
Omgeving: Tridion DialogServer R4.3, ASP.
Werkzaamheden: Schrijven technisch ontwerp, aanpassen DTDs, Page en Component Templates. Publiceren van XML bestanden en verwerking middels XSLT.

Opdrachtgever: Bright Alley
Project: Uitbreiding website www.marine.nl met "Mijn Favorieten" blok
Periode: Mei/juni 2004
Functie: Developer
Omgeving: Tridion Content Manager R5, ASP.
Werkzaamheden: Schrijven technisch ontwerp, aanpassen Page en Component Templates.

Opdrachtgever: KLM Information Services
Project: Realisatie van website AirFrance-KLM in Tridion DialogServer 4.3
Periode: April/mei 2004
Functie: Developer
Omgeving: Tridion DialogServer 4.3, JSP.
Werkzaamheden: Schrijven technisch ontwerp, ontwikkelen Page en Component Templates.

Opdrachtgever: Ministerie van Justitie (Gemeenschappelijke Beheer Organisatie)
Project: Realisatie van template website "VangNet GW" in Tridion Content Manager 5.1
Periode: Maart/april 2004
Functie: Lead developer
Omgeving: Tridion Content Manager 5.1, ASP.
Werkzaamheden: Schrijven technisch ontwerp, inschatten doorlooptijd, bewaken planning, verdelen van werkzaamheden, ontwikkelen Page Templates, Component Templates, Component Save Event. Veel functionaliteit was al aanwezig in andere Publicaties (zowel in Tridion R5 als in Tridion R4) en kon na aanpassing hergebruikt worden.

Opdrachtgever: Canon Europa
Project: Migratie van DialogServer 4.4 naar Tridion Content Manager 5.1
Periode: November 2003 - Januari 2004
Functie: Project co�rdinator
Omgeving: Tridion DialogServer 4.4, Tridion Content Manager 5.1
Werkzaamheden: Bewaken planning en voortgang project, afstemming voortgang tussen project team en andere belanghebbende afdelingen.
Project DialogServer 4.4: template onderhoud
Periode: September/oktober 2003
Functie: Tridion implementatie consultant
Omgeving: Tridion DialogServer 4.4 op MS-SQL, ASP, LDAP (Active Directory), Oracle8 integratie
Werkzaamheden: Ontwerp en implementatie van nieuwe functionaliteit, onderhoud van bestaande templates.

Opdrachtgever: Tridion
Project Tridion Content Mangement Systeem R5: Database onderhoud/customer support
Periode: Augustus 2000 t/m oktober 2001, mei 2002 t/m juni 2003
Functie: Software developer, support engineer
Omgeving: Microsoft Transaction Server (COM+), ADO 2.5, SQL*Net, Oracle 8.1.7, MS-SQL 2000, Visual Basic 6.0, Transact-SQL, PL/SQL
Werkzaamheden: Installatie Oracle, inrichten database omgeving, omzetten schema en queries van MS-SQL naar Oracle. Programmeren van embedded SQL in VB, database scripts, update scripts en stored procedures in PL/SQL en Transact-SQL. Programmeren van (VB) tool om database te upgraden naar nieuwe versies, om database API te maken en om automatisch Oracle database scripts te genereren aan de hand van de MS-SQL scripts. Testen van Grafische User Interface voor R5 service pack 2. Als support engineer problemen onderzocht en klantvragen beantwoordt.

Opdrachtgever: AKZO Nobel Decorative Coatings
Project DialogServer 4.3: template onderhoud
Periode: Maart t/m juni 2002
Functie: Tridion implementatie consultant
Omgeving: Tridion DialogServer 4.3 op MS-SQL, ASP
Werkzaamheden: Schrijven van Component templates and Page templates op basis van pagina-ontwerpen van ontwerp-bureau, onderhoud van bestaande templates, samenvoegen van bestaande templates. Akzo Nobel had een uitgebreide BluePrint structuur met veel templates die samengevoegd konden worden (eenvoudiger onderhoud).

Opdrachtgever: Clockwork
Project: Oracle database onderhoud Citroen website
Periode: Februari 2002
Functie: Oracle database programmeur
Werkzaamheden: Schrijven van Linux shell scripts voor importeren data, onderhoud datamodel.

Uitgebreide omschrijving eerdere projecten

Zelfstudie
Project: Installatie en beheer van Linux server als zelfstudie project
Periode: Sinds augustus 2000
Omgeving: Linux (kernel 2.2/2.4, Redhat 6.2/8 installatie)
Werkzaamheden: Installeren van Linux in server mode, compileren en installeren van kernel, firewall (ipchains), SSH, Sendmail, Samba, FTP, backup, Apache, PostgreSQL, webmail.

Opdrachtgever: KLM Information Systems
Project: NextGen/Tactical Planning
Periode: December 1999 t/m juli 2000
Omgeving: Windows, SunOS 5.6, Oracle 8.0, Tivoli
Werkzaamheden Co�rdineren van nieuwe releases, administreren en hertesten van gevonden defects. De applicatie bestaat uit drie delen: een VB 5.0 GUI, C++ server modules die op de UNIX server draaien en een UNIX Oracle 8 database. Eenvoudige embedded queries in VB; complexe opdrachten worden asynchroon vanuit de GUI doorgegeven aan de server modules via de database.

Opdrachtgever: ConSuMate
Project: Migratie en onderhoud Klachtenregistratiesysteem ConSuLink van Access 2.0 naar VB 5.0
Periode: Januari 1998 t/m april 2001 (parttime)
Omgeving: Visual Basic 5.0, MS-Access 2.0, Oracle 7.3, MS-SQL 6.5, ODBC, ADO 1.5.
Werkzaamheden: Migratie van 'ConSuLink' naar Visual Basic 5.0 (32-bits); technisch ontwerp, programmeren, debuggen. Het betreft hier een applicatie die ontwikkeld was in MS-Access 2.0 en Visual Basic 4.0. Met de applicatie worden consumenten contacten geregistreerd en het proces, om deze contacten correct af te handelen, beheerd. De applicatie wordt gebruikt door diverse grote voedingsmiddelenfabrikanten in Nederland, Duitsland en Zwitserland.

Opdrachtgever: KPN Telecom Den Haag, Netwerkdiensten
Periode: april t/m december 1997
Werkzaamheden: In teamverband ontwerpen en realiseren van twee batch database loaders voor een Oracle 7.3 datawarehouse op HP-UX. E�n van deze applicaties (Pro*C, embedded SQL) wordt gebruikt om 2,5 miljoen records per dag (productiegegevens) te bewerken en in de database te laden. De andere applicatie wordt gebruikt om gegevens uit de records te aggregeren ten behoeve van management informatievoorziening.

Werkgever: BSO/Origin, Zaandam
Periode: Oktober 1993 t/m december 1996
Werkzaamheden: Analist/programmeur.

Werkgever: West Consulting, Delft
Periode: Oktober 1992 t/m september 1993
Werkzaamheden: Sun Solaris/SunOS support engineer.