No Title
cv: 3116 bekijken ------------------------------<-<- pagina terug
  • Reageer per email
  • Bel voor bemiddeling
  • Naar alle CV'sSysteem Ontwerper
Bergen op Zoom
01-jan-2014
freelance opdrachten

Algemene opleiding : MAVO
HBO Klinische Chemie
MEAO deelcertificaat Informatica
AMBI
Diverse Communicatie trainingen
Project Management

Informatica-opleiding : Cap Gemini Pandata
- SDM Basisontwerp/Detailontwerp
Cullinet
- IDMS/R
- ADS/Online
RAET
- JSP principles
Getronics Software - Ecole
- OMT
- Rumbaugh
- Object-team
- Client/Server Model
- Relational Principles
- Testing for Testers
ABIS Belgi�
- SAS Fundamentals
Zelfstudie
- SQL*PLUS
- Oracle basics
- CICS

Computertalen & 4GL : ADS/Online, PAL, Basic, JCL, Cobol, Easytrieve plus, Rexx,
SQL, VBA, PL/SQL, PL/TRIM, Unix-Script

Hardware : Bull 61/DPS, Bull DPS 4, IBM 3090, SQL- Server, IBM PC, HP-Unix

Operating systems : GCOS, MS-Dos, OS390, MVS/XA, VM/XA, MsWindows 95/98/2000/XP, Unix

Methoden & technieken :Funktiepunt-analyse, JSP, VSP, OMT, Rumbaugh

Pakketten & case tools : Paradox, WordPerfect, ADSA, ADSG, Culprit, DMLO, IDD, IDDM, Maestro, OLM, OLQ, Panvalet, TSO, Object-team, SDW, PBS/PDS, ADSC, MAPC, FileAid, MsWord, MsAccess, MsExcel, Endevor, Crystal Reports, Lotus Notes, TOAD, WebMethods B2B, System ESS, MsVisio, Expediter

Periode : 01-2006 / heden
Functie : Systeemontwerper
Branche : Assuranti�n
Opdrachtgever : ING Insurance Belgi�

Computertalen & 4GL : Cobol, JCL, SAS
Hardware : IBM PC, IBM 3090
Operating systems : Windows XP, MVS/XA
DB/DC & netwerken : Windows XP, IDMS/R
Pakketten & casetools : MsWord, MsExcel, MsAccess, TSO, IDD, ADSC, MAPC

Service Management:
- Daily Support op het mainframe systeem Vacolin en het uitvoeren van kleine opdrachten. Verzorgen van interfaces en kleine aanpassingen welke buiten de grote projecten omgaan. Verantwoordelijk voor het testen van system software upgrades.
__________________________________________________________

Periode : 08-2005 / 12-2005
Functie : Systeemontwerper
Branche : Assuranti�n
Opdrachtgever : ING Insurance Belgi�

Computertalen & 4GL : Cobol, JCL, SAS
Hardware : IBM PC, IBM 3090
Operating systems : Windows XP, MVS/XA
DB/DC & netwerken : Windows XP, IDMS/R
Pakketten & casetools : MsWord, MsExcel, MsAccess, TSO, IDD, ADSC, MAPC

Project: Sirius Niveau Fase 1
- Binnen ING Insurance Employee Benefits zijn er momenteel 2 IT-systemen in gebruik voor het administratief beheer van de collectieve werknemersvoorzieningen zoals bedrijfspensioenplan en verzekeringen : VACOLIN een intern ontwikkelde mainframe-applicatie en UL3ACC een extern ontwikkelde netwerkapplicatie.
- Doelstelling project : VACOLIN op een dusdanig niveau brengen, zodat het voldoet aan de huidige en toekomstige eiden. Daarnaast de volledige vervanging van UL3ACC door VACOLIN met maximaal hergebruik van de bestaande functionaliteiten, interfaces en processen. Fase 1 van genoemd project omvat hoofdzakelijk technische aanpassingen om in een volgende fase op eenvoudiger wijze de functionaliteit van UL3ACC te kunnen integreren.
- Werkzaamheden binnen Fase 1 van project: aanpassen bestaande programmatuur en uitvoeren systeemtesten. Realisatie conversie programmatuur om a.d.h.v. parameters bestanden te converteren. Opzetten MsAccess applicatie t.b.v. beheer gewijzigde sources.
__________________________________________________________

Periode : 09-2004 / 06-2005
Functie : Senior Systeemontwerper
Branche : Chemische Industrie
Opdrachtgever : General Electric Advanced Materials

Computertalen & 4GL : PL/SQL, PL/Trim, Unix-Script, Cobol, JCL
Hardware : HP-Unix, IBM PC, IBM 3090
Operating systems : Unix, Windows 2000, MVS/XA
DB/DC & netwerken : Oracle, SQL-Server, Windows 2000, IDMS/R
Pakketten & casetools : MsWord, MsExcel, TOAD, TSO, WebMethods B2B, System ESS, MsVisio

Werkzaamheden:

- Ontwerp en realisatie interfaces tussen productie plant, Warehouse Management System van extern magazijn en System ESS (ERP).
- Realisatie PL/SQL procedures en scripts t.b.v. extractie en upload data in system ESS.
- Realisatie rapportage n.a.v. dagelijkse voorraadvergelijking tussen WMS en System ESS
- Co�rdinatie en aansturen werkzaamheden ontwikkelaars diverse platforms.
__________________________________________________________

Periode : 06-2004 / 08-2004
Functie : Analist Programmeur
Branche : Luchtvaart/Logistiek
Opdrachtgever : Martinair Cargo

Computertalen & 4GL : SQL, VBA
Hardware : IBM PC
Operating systems : Windows XP
DB/DC & netwerken : SQL-Server, Windows XP
Pakketten & casetools : CrystalReports, Sita Cargo, Lotus Notes, MsWord, MsExcel

Werkzaamheden:

- Realisatie management rapporten m.b.v. Crystal Reports. Rapporten worden generiek aangemaakt en niet op basis van parameters, hierdoor kan men snel een selectie van de gewenste informatie maken. E.e.a. wordt aangemaakt voor diverse afdelingen, zoals Operations, Sales en Capaciteits Management. Na het genereren van de rapporten met de productieve data, worden deze overgezet naar viewer van Sita-Cargo.
__________________________________________________________

Periode : 05-2003 / 05-2004
Functie : Analist Programmeur
Branche : Overheid
Opdrachtgever : Centrale Organisatie Min. van Defensie

Computertalen & 4GL : Cobol, JCL, Easytrieve Plus
Hardware : IBM 3090, IBM PC
Operating systems : MVS/XA, Windows NT
DB/DC & netwerken : IDMS/R
Pakketten & casetools : MsWord, MsExcel, DMLO, IDD, OLQ, TSO, PBS/PDS

Werkzaamheden:

- Ontwerp en realisatie conversie programmatuur t.b.v. overgang van legacy P&O systeem naar People-Soft.
- Opzetten standaard layout van waaruit overige programmeurs de diverse programma's realiseren.
- Uitvoeren van unit- en systeem testen.
- Source beheer d.m.v. PBS/PDS.
__________________________________________________________

Periode : 02-2003 / 04-2003
Functie : Analist Programmeur
Branche : Assuranti�n
Opdrachtgever : HagelUnie Verzekeringen

Computertalen & 4GL : Cobol, JCL, VBA
Hardware : IBM PC
Operating systems : Windows 98
Pakketten & casetools : MsWord, MsAccess, MsExcel

Werkzaamheden:

- Onderhoud aan MsAccess applicaties. Gebruikershandleidingen aanvullen en opleiden eindgebruikers.
- In kaart brengen van de diverse stappen in voortraject conversie en bijbehorende checklist automatiseren.
- Overzicht aanmaken van alle voorgekomen problemen in bovengenoemde voortraject en de hierbij gekozen oplossingen, dit t.b.v. interne werknemer voor technisch beheer van applicaties.
__________________________________________________________

Periode : 05-2002 / 01-2003
Functie : Analist Programmeur
Branche : Assuranti�n
Opdrachtgever : Interpolis

Computertalen & 4GL : Cobol, JCL, VBA
Hardware : IBM 3090, IBM PC
Operating systems : MVS/XA, Windows 98
DB/DC & netwerken : IDMS/R
Pakketten & casetools : MsWord, MsAccess, MsExcel, TSO, DMLO, OLQ, Endevor

Conversie-project:

- Ontwerp en realisatie van extractieprogrammatuur op gescheiden mainframe systemen t.b.v. voortraject conversie.
- In MsAccess applicatie ontwikkelen die de cli�ntgegevens van beide systemen op basis van goedkeuren door de verzekeringsagent aan elkaar koppelt. Per agent wordt een aparte applicatie aangemaakt.
- In MsAccess een applicatie ontwikkelen die de bovenstaande applicaties genereert en tevens alle gegevens uit deze applicaties importeert en beheert. Daarnaast zorgt de applicatie voor het klaarzetten van bestanden op het netwerk, om vervolgens jobs op beide mainframe systemen aan te sturen.
- Omdat de conversie per agent uitgevoerd zal worden, wordt het hele traject uitgesmeerd over zes tot acht maanden, bestaat de behoefte aan management informatie. Hiervoor in MsAccess een applicatie ontwikkelen waarin het verloop van de conversie, gevolgd en gecontroleerd kan worden. E.e.a zal grafisch zichtbaar worden gemaakt.
- Deelnemen aan brainstormsessies om complexe functionaliteit en techniek in beeld te brengen bij o.a. eindgebruikers en projectleiding.
- Realiseren wijzigingen aan Cobol/CICS programmatuur.
__________________________________________________________

Periode : 07-1999 / 04-2002
Functie : Senior Systeemontwerper
Branche : Chemische Industrie
Opdrachtgever : General Electric Plastics

Computertalen & 4GL : Cobol, ADS/Online, Easytrieve plus, JCL
Hardware : IBM 3090, IBM PC
Operating systems : MVS/XA, Windows 95
DB/DC : IDMS/R
Pakketten & case tools : MsWord, MsAccess, MsExcel, TSO, ADSC, ADSA, MAPC, DMLO, IDD, OLQ

EURO-project

- In MsAccess a tool ontwikkeld om alle souces to scannen.
- Specificaties gemaakt voor non-compliant en conversion programmatuur.
- Ontwerp en realisatie van aanpassingen van de mainframe systemen ECC, MAM, Raw Costing, AR en OSB.
- Conversie van bovengenoemde systemen.
- End-users support.
__________________________________________________________

Periode : 09-2001 / 10-2001
Functie : Senior Systeemontwerper
Branche : Chemische Industrie
Opdrachtgever : General Electric Plastics

Computertalen & 4GL : Cobol, ADS/Online, Easytrieve plus, JCL
Hardware : IBM 3090, IBM PC
Operating systems : MVS/XA, Windows 95
DB/DC : IDMS/R
Pakketten & case tools : MsWord, TSO, DMLO, IDD, OLQ

Evaluated Receipt Settlement

- Ontwerp en realisatie van programma's en jobs om automatisch facturen te genereren a.d.h.v. geleverde goederen en deze vanuit mainframe te faxen naar de leveranciers.
- Testen en implementatie van nieuwe componenten en faxinatie..
- End-user support.
__________________________________________________________

Periode : 06-1998 / 01-2000
Functie : Senior Systeemontwerper
Branche : Chemische Industrie
Opdrachtgever : General Electric Plastics

Computertalen & 4GL : Cobol, ADS/Online, Easytrieve plus, JCL
Hardware : IBM 3090, IBM PC
Operating systems : MVS/XA, Windows 95
DB/DC : IDMS/R
Pakketten & case tools : MsWord, MsAccess, MsExcel, TSO, ADSC, ADSA, MAPC, DMLO, IDD, OLQ

Millennium Project

- Analyse van sources op datumfunctionaliteit. En deze aanbieden aan offshore voor analyse en aanpassingen.
- Testen and implementeren van aangepaste modules.
- Opschonen van libraries indien programma's of jobs niet meer worden gebruikt.
__________________________________________________________

Periode : 01-1998 / 05-1998
Functie : Senior Systeemontwerper
Branche : Finance
Opdrachtgever : RABO Facet

Computertalen & 4GL : Cobol, Easytrieve plus
Hardware : IBM 3090, IBM PC
Operating systems : MVS/XA, Windows 95
DB/DC : DB2
Pakketten & case tools : MsWord, MsAccess, TSO, FileAid

Millennium Project

- Analyse van reeds aangepaste systemen om testscripts aan te maken
- Support van navigators die de testscripts uit moeten voeren.
__________________________________________________________

Periode : 02-1992 / 12-1997
Functie : Systeemontwerper
Branche : Overheid
Opdrachtgever : Koninklijke Luchtmacht

Computertalen & 4GL : Cobol, ADS/Online, Easytrieve plus, JCL
Hardware : IBM 3090, IBM PC
Operating systems : MVS/XA, Windows 95
DB/DC : IDMS/R
Methoden & technieken : Functiepunt analyse, VSP, HPS
Pakketten & case tools : SDW, PBS/PDS, WP, ADSC, ADSA, MAPC, Maestro, DMLO, IDD, OLQ, OLM, TSO

Werkzaamheden

- Ontwerp van nieuw systeem om de in batch aangemaakte rapporten on-line te printen. Hiervoor het database ontwerp en de specificaties voor de programmatuur gemaakt.
- Aan logistiek systeem achterstallig onderhoud weggewerkt en nieuwe functionaliteit toegevoegd, zoals een interface tussen een robot draaiend onder OS/2 en het mainframe, aanmaken Barcode labels op mainframe.
- Re-design van de IDMS database voor betere performance.
- Introductie van programmeer standaards.
- Migratie van documentatie van WP naar SDW
- Team leading t.b.v. meerdere programmeurs en mentor van junior-programmeurs
- Support aan end-user en project management
__________________________________________________________

Periode : 10-1988 / 01-1992
Functie : Applicatie programmeur
Branche : Chemische industrie
Opdrachtgever : General Electric Plastics

Computertalen & 4GL : Cobol, ADS/Online, Easytrieve plus, Culprit, JCL
Hardware : Bull 61/DPS, Bull DPS 4, IBM 3090, IBM PC
Operating systems : MVS/XA, Windows 95
DB/DC : IDMS/R
Pakketten & case tools : ADSG, DMLO, IDD, OLM, Panvalet, TSO

- Onderhoud aan diverse systemen, programma's en productie jobs.
- End-user support
__________________________________________________________

Periode : 05-79 / 09-88
Functie : Klinisch Chemisch Analist
Branche : Medisch laboratorium

Werkzaamheden:

- Uitvoeren van analyses op voornamelijk bloed en urine monsters in opdracht van ziekenhuizen, huisartsen en bedrijfskeuringen.
Analyses worden uitgevoerd m.b.v. parallel- en contineous-flow-analyse en met diverse handmatige bepalingsmethoden.