No Title
cv: 3349 bekijken ------------------------------<-<- pagina terug
  • Reageer per email
  • Bel voor bemiddeling
  • Naar alle CV'sSysteemontwerper / systeemontwikkelaar
Belgie
01-jan-2012
opdrachten

Algemene opleiding : VWO
HTS-Autotechniek (1,5 jaar)
Statistiek (LOI)
NIBE: Algemene opleiding bankbedrijf en Effectenbedrijf

Informatica-opleiding : HEAO-BI
Bezig met OU Technische Informatica
SDW FA, Prototyping, DA
Management Share:
- COBOL
- MVS/XA Algemene beginselen
- MVS/XA Basiskennis JCL
- MVS/XA VSAM en basis AMS
- ISPF/PDF
- DB2 Algemene beginselen
- DB2/SQL
- DB2/SQL Embedded Coding (COBOL)
- IMS-DB (DL/1)
- IMS DC
- IMS/Fysiek Database ontwerp
- Client/Server Model
- Client/Server Technologie
- Systems Analysis Fundamentals
- Data Flow Diagrams
- Entity Relationship Diagrams
- Data Dictionaries
- Logical Model Validation
- Access Path Analysis
- Object Oriented Principles

Computertalen & 4GL : Telon, Cobol, JSP-Cobol, dBase-III+, dBase IV, Pascal, Dibol, SQL, Foxbase, Clipper, MS-Excel, MS-Word, Progress

Hardware : IBM Mainframe (RS6000), DEC/VAX, PC (IBM-compatible), Hewlett-Packard, Wang, AS400, Siemens Mainframe

Operating systems : MVS-XA, MS-DOS, VAX-VMS, MS-Windows, Unix, BS2000

DB/DC & netwerken : DB2, IMS-DB

Methoden & technieken : SDM, ISAC, Information Engineering, JSP, VSP

Pakketten & casetools : SDW, Excelerator, ISPF

Huidige cursussen bij OU : Visueel programmeren met JAVA
Architecturen van computernetwerken
Interactieve multimedia
Inleiding kennistechnologie

Periode : 04-05 t/m 11-05
Branche : Banken (KBC in Leuven (BelgiŰ))
Functie : Systeem ontwikkelaar (technisch ontwerp en bouw)

Computertalen & 4GL : COBOL
Hardware : IBM-Mainframe, PC (IBM-compatible)
Operating systems : TSO-MVS, Windows-NT
DB/DC & netwerken : IMS en DB2
Methoden & technieken : VSP;
Pakketten & casetools :

Werkzaamheden:

- De heer Lensink heeft in een team van ca. 20 man
gewerkt aan het zogenaamde OFS-project; project met als doel de ontkoppeling financiŰle systemen, waarbij de belangrijkste items zijn: modernisering en overgang van IMS naar DB2 ;


Periode : 07-00 t/m 04-05
Branche : Banken (MeesPierson onderdeel van Fortis; gaat Fortis Bank MeesPierson heten)
Functie : System Engineer (zowel functioneel en technisch ontwerp en bouw)

Computertalen & 4GL : COBOL+ ESDF
Hardware : IBM-Mainframe, PC (IBM-compatible)
Operating systems : TSO, CICS, Windows-NT
DB/DC & netwerken : DB2
Methoden & technieken : VSP;
Pakketten & casetools :

Werkzaamheden:

- 12-00 / 04-05 De heer Lensink heeft in een team van ca. 10 man
o.a. gewerkt aan het zogenaamde Kassa!-project; project met als doel de migratie van VSB-Bank systemen en de MeesPierson-systemen;
o.a. gewerkt aan als onderhoud van alle systemen van het metier ┤CCA┤ van de bank MeesPierson (op dit moment o.l.v. dhr G .Bakker)
grotere werkzaamheden:
1. ontwerp en bouw van aanpassing van fiscale meldingsysteem (FISI) voor het jaar 2001 (tussen januari 2002 en mei 2002);
2. ontwerp en bouw van het schonen van een aantal belangrijke tabellen in het GA-systeem (tussen oktober 2002 en mei 2003(deels)) ;
3. ontwerp en bouw van het vervangen van het data-entry interest brievensysteem door DB2 en ESDF (tussen oktober 2003 en nu (augustus 2004 (deels)).

- 10-00 / 11-00 De heer Lensink heeft in een team van 15 man
o.a. gewerkt aan onderhoud van alle systemen (o.a. RPS) behorende bij het metier ┤Financial Markets┤ van de bank MeesPierson (o.l.v. dhr Dorrestein) .

- 07-00 / 09-00 De heer Lensink heeft in een team van ca. 10 man
o.a. gewerkt aan als onderhoud van alle systemen van het metier ┤Investment Banking┤ van de bank MeesPierson (o.l.v. dhr van Werkhoven).


Periode : 01-96 t/m 06-00
Branche : Verzekeringen
Functie : Systeemontwerper / Programmeur

Computertalen & 4GL : COBOL
Hardware : PC (IBM-compatible), HP, Wang, AS400
Operating systems : MS-DOS, Unix, Wang, OS400
DB/DC & netwerken :
Methoden & technieken : SDM
Pakketten & casetools :

Werkzaamheden:

- De heer Lensink heeft in een team van 3 man
o.a. gewerkt aan onderhoud van het pakket ACS6000; dit pakket is een uitgebreid verzekeringspakket met oa de volgende mogelijkheden: relatiebeheer, polisverwerking, schadeverwerking, prolongatie, financiele administratie;
Dit pakket draait op vier verschillende platforms, nl. Wang, PC, HP en AS400, met alle moeilijke onderhoudsgevolgen vandien;
- Ontwerp en nieuwbouw van maatwerk voor het pakket ACS6000; ontwerpen uitgevoerd als funtioneel ontwerp; deze werden door de klant geaccordeerd; na goedkeuring werd in sommige gevallen nog een technisch ontwerp gemaakt, waarna de betreffende programma's werden gebouwd c.q. aangepast.
- Oplossen millennium probleem; installatie millennium-versie;
- Inbouw Euro in het ACS6000. Deze overgang is in een aantal fasen verdeeld. Tot nu toe is alleen fase 1 ingebouwd, d.w.z. in alleen op zogenaamde output, die 'naar buiten gaat', zoals klanten, maatschappijen, agenten, wordt ook het betreffende totaalbedrag in euro getoond.
- De heer Lensink heeft in een team van 4 man, o.a. gewerkt aan onderhoud van het CAVA-pakket; dit pakket is een uitgebreid verzekeringspakket met o.a. de volgende mogelijkheden: relatiebeheer, polisverwerking, schadeverwerking, prolongatie, financiŰle administratie; Dit pakket draait op een Siemens mainframe. Verder heeft dhr. Lensink zich recent bezighouden met het functioneel ontwerp voor het inbouwen van berichtenverkeer van en naar de Postbank, Interpay en RDW via ADN, d.w.z. het versturen van opdrachten om automatisch te incasseren, te betalen, inlezen GMU en het aanmelden, muteren en afmelden van kentekens bij de RDW.

Periode : 05-95 t/m 12-95
Branche : Verzekeringen
Functie : Programmeur

Computertalen & 4GL : JSP-COBOL, TELON
Hardware : IBM-Mainframe
Operating systems : MVS-XA
DB/DC & netwerken : IMS-DB
Methoden & technieken : ISAC
Pakketten & casetools : Changeman

Werkzaamheden:

- De heer Lensink heeft in een team van 17 man OSO-LI (onderhoud en systeemontwikkeling leven individueel)
Bouw / onderhoud BELI (Beleggingen leven individueel)
o.a. gewerkt aan een stukje nieuwbouw ten behoeve van indexeren (= jaarlijks ophogen van de premies) programma's; JCL; programmabeschrijvingen
- Bouw / Onderhoud TPA (tussenpersoon administratie LI); (duur 3 maanden) maken TDSO o.g.v. IA, contact gebruiker; programmeren; maken programmabeschrijvingen; maken JCL; inbouwen in maandrun
- Allerlei onderhoud systemen LI: programmeren; aanpassen JCL; job; programmabeschrijvingen; implementeren; testen;Periode : 01-95 t/m 04-95
Branche : Verzekeringen
Functie : Programmeur

Computertalen & 4GL : JSP-COBOL
Hardware : IBM-Mainframe
Operating systems : MVS-XA, TSO
DB/DC & netwerken : IMS-DB
Methoden & technieken : ISAC
Pakketten & casetools : N.v.t.

Werkzaamheden:

- De heer Lensink heeft met een team van 7 personen gewerkt aan de bouw van deelsystemen prolongatie en waardebepaling voor NSF (batch) (Nationaal Spaarfonds):
- Programmeren batch-programma's
- Maken programmabeschrijvingen
- Opbouwen bestandentabel
- maken run + jobs

Periode : 03-94 t/m 12-94
Branche : Verzekeringen
Functie : Programmeur

Computertalen & 4GL : JSP-COBOL
Hardware : IBM-Mainframe
Operating systems : MVS-XA, TSO
DB/DC & netwerken : IMS-DB
Methoden & technieken : ISAC
Pakketten & casetools : DOCS

Werkzaamheden:

- De heer Lensink heeft met een team OSO-LI van 17 personen gewerkt aan:
- Bouw/onderhoud BELI = systeem beleggingen leven individueel (online en batch) JCL, jobs o.a. een stukje nieuwbouw, inbouw/aanpassen programma's (online + batch) nieuwe berekening garantiekapitaal o.g.v. sterftetabel: programmeren; programmabeschrijvingen; JCL; jobs
- Allerlei onderhoud LI; programmeren; aanpassen JCL; job; programmabeschrijvingen


Periode : 12-93 t/m 02-94
Branche : Verzekeringen
Functie : Programmeur

Computertalen & 4GL : JSP-COBOL
Hardware : IBM-Mainframe
Operating systems : MVS-XA, TSO
DB/DC & netwerken : IMS-DB
Methoden & technieken : ISAC
Pakketten & casetools : DOCS

Werkzaamheden:

- De heer Lensink heeft met een team van 2 man gewerkt aan de bouw van een systeem dat gegevens aanlevert voor ADN (Assurantie datanetwerk): programmeren; bestandentabel aanpassen; bouw JCL; maken programmabeschrijvingen.


Periode : 10-93 t/m 11-93
Branche : Verzekeringen
Functie : Programmeur

Computertalen & 4GL : JSP-COBOL
Hardware : IBM-Mainframe
Operating systems : MVS-XA, TSO
DB/DC & netwerken : IMS-DB
Methoden & technieken : ISAC
Pakketten & casetools : DOCS

Werkzaamheden:

- De heer Lensink heeft gewerkt met een team van 4 personen aan de bouw van maandoverzichten voor leven collectief (batch), overzichten per maand per crediteurnummer (coll. levensverzekeraars): bouw JCL; maken programmabeschrijvingen; programmeren.
Periode : 05-93 t/m 09-93
Branche : Verzekeringen
Functie : Programmeur

Computertalen & 4GL : COBOL, TELON
Hardware : IBM-Mainframe
Operating systems : MVS-XA, TSO
DB/DC & netwerken : IMS-DB
Methoden & technieken : ISAC
Pakketten & casetools : DOCS

Werkzaamheden:

- De heer Lensink heeft gewerkt met een team van 9 personen aan de bouw van debiteurenadminstratie voor NSF (onderdeel van Delta Lloyd) on-line
Bouwen on-line (TELON) programma's o.g.v. LDSO, TDSOPeriode : 03-93 t/m 04-93
Branche : Banken
Functie : Programmeur

Computertalen & 4GL : Telon, COBOL
Hardware : IBM-Mainframe
Operating systems : MVS-XA, TSO
DB/DC & netwerken : IMS-DB
Methoden & technieken : SDM
Pakketten & casetools : N.v.t.

Werkzaamheden:

- Programmeren van On-Line berekeningsmodules voor verschillende spaarvormen. Programmeren van On-Line modules voor openen spaarrekeningen.
Programmeren van printmodules voor het printen van allerlei bevestigingsformulieren voor het openen spaarrekeningen.Periode : 04-92 t/m 12-92
Branche : Verzekeringen
Functie : Programmeur

Computertalen & 4GL : JSP-COBOL, TELON
Hardware : IBM-Mainframe
Operating systems : MVS-XA, TSO
DB/DC & netwerken : IMS-DB
Methoden & technieken : ISAC
Pakketten & casetools : N.v.t.

Werkzaamheden:

- Maken van programmabeschrijvingen van conversie lijfrente-excasso informatiesysteem
- Programmeren van conversie lijfrente-excasso informatiesysteem op IBM-mainframe in JSP-Cobol (batch)
- Programmeren van nieuw lijfrente-excasso informatiesysteem op IBM-mainframe in TELON (on-line)
- Programmeren van nieuw lijfrente-excasso informatiesysteem op IBM-mainframe in JSP-Cobol (batch)
- Teamgrootte 7 man

Periode : 01-92 t/m 03-92
Branche : Banken
Functie : Testco÷rdinator

Computertalen & 4GL : COBOL
Hardware : IBM-Mainframe
Operating systems : MVS-XA, TSO
DB/DC & netwerken : IMS-DB
Methoden & technieken : SDM
Pakketten & casetools : N.v.t.

Werkzaamheden:

- Voorbereiden en uitvoeren systeemtest deelsysteem, acceptgiro op IBM-mainframe
Op grond van programma (source), programma-beschrijvingen en vorige testen invoer maken en voorspellen wat er uit moet komen. Dit daarna controleren aan de hand van de uitgevoerde test.
Periode : 10-91 t/m 01-92
Branche : Banken
Functie : Analist

Computertalen & 4GL : COBOL
Hardware : IBM-Mainframe, IBM-PC
Operating systems : MVS-XA, TSO, MS-Dos
DB/DC netwerken : IMS-DB
Methoden & technieken : SDM
Pakketten & casetools : Excelerator

Werkzaamheden:

- Pilot-project voor reverse-engineering van deelsysteem
Acceptgiro in CASE-tool Excelerator
- Excellerator heeft voor COBOL-sources een Tool om een Cobol source te vertalen in Structure Charts en een Database.
Voor Assembler-sources werden er handmatig Structure Charts en een database gemaakt.


Periode : 06-90 t/m 10-91
Branche : Banken
Functie : Analist/programmeur

Computertalen & 4GL : dBase-IV, Clipper
Hardware : IBM-PC
Operating systems : MS-Dos
DB/DC & netwerken : N.v.t.
Methoden & technieken : SDM
Pakketten & casetools : dBase-IV / SDW

Werkzaamheden:

- Ontwerp, programmering en onderhoud aan financieel pakket in dBase-IV:
In eerste instantie werd de heer Lensink aangenomen om voor het pakket MRR (Model Rentabiliteit Resultaten Centra) documentatie te maken volgens SDM. Het pakket werd overgedragen aan een andere afdeling die met SDM werkten.
Tegelijkertijd viel de beslissing om het pakket verder te gaan. (Er was nogal wat geld ingestoken en het kon nog steeds niet aan anker gelegd worden). Vervolgens heeft de heer Lensink de fouten uit het pakket gehaald en deze verbeterd waarna het aan de aangestelde banken verkocht werd.
Periode : 04-90 t/m 06-90
Branche : Dienstverlening
Functie : Programmeur

Computertalen & 4GL : Pascal
Hardware : IBM-PC
Operating systems : MS-Dos
DB/DC netwerken : N.v.t.
Methoden & technieken : SDM
Pakketten & casetools : N.v.t.

Werkzaamheden:

- Ondersteuning gebruikers PC
- Programmering van enkele selectieprogramma's in Pascal
- Teamgrootte 4 man

Periode : 12-88 t/m 07-89
Branche : Dienstverlening
Functie : Programmeur

Computertalen & 4GL : Foxbase
Hardware : IBM-PC
Operating systems : MS-Dos
DB/DC netwerken : N.v.t.
Methoden & technieken : SDM
Pakketten & casetools : N.v.t.

Werkzaamheden:

Werkzaamheden:
- Ontwerpen en programmeren van semafoon-pakket voor ministerie van WVC in Foxbase
- Onderhoud aan financieel pakket in Cobol
- Aanmaken programmadocumentatie
- Teamgrootte 5 man

Semafoonpakket was een pakket waarmee WVC bij een ramp bepaalde groepen van mensen op kan roepen via de semafoon. Het pakket bevatte per regio bepaalde groepen van mensen (doktoren, brandweer, politie) die bij een ramp opgebeld moesten worden. Dit deel was in Foxbase geschreven. Het deel wat werkelijk belde was geschreven in C.
Periode : 03-88 t/m 11-88
Branche : Zakelijke Dienstverlening
Functie : Programmeur

Computertalen & 4GL : COBOL
Hardware : DEC-VAX
Operating systems : VAX-VMS
DB/DC netwerken : N.v.t.
Methoden & technieken : SDM
Pakketten & casetools : N.v.t.

Werkzaamheden:

- Programmeren en testen van financieel pakket in Dibol op DEC/VAX zowel batch als on-line
- Aanmaken programmadocumentatie
- Teamgrootte 6 man