No Title
cv: 4453 bekijken ------------------------------<-<- pagina terug
  • Reageer per email
  • Bel voor bemiddeling
  • Naar alle CV'sVB, Tridion, Oracle
Amsterdam
01-jul-2011
job

1987 – 1992 Universiteit, VU Amsterdam, studie: Informatica. 4 jaar ervaring met SunOS UNIX. Scriptie over Object Modeling Technique.
1981 - 1987 VWO

Opleiding Instituut Datum
Tridion Functional Delta Training Tridion 2004
Programming JAVA Databases zelfstudie 2003
Active Server Pages 3.0 zelfstudie 2002
De programmeertaal Java zelfstudie 2002
Oracle PL/SQL zelfstudie 2001
Organiseren van testen ISES 1996
Programmeren in Visual Basic 4.0 Global Knowledge Network 1996
Object Oriented Design T.U. Enschede 1995
Advanced C++ Twice Training BV 1994
Introductie ARC/INFO Logisterion 1993
Solaris (UNIX System V) VMX 1993


Operating systems Windows 2000, Redhat Linux
Programmeertalen Visual Basic 6, SQL, Oracle PL/SQL, Microsoft Transact-SQL
Databases Oracle 8, Microsoft SQL Server 2000
Datacommunicatie Oracle OLE DB, Microsoft ADO 2.5, MS-DTC/COM+
Implementatie Tridion DialogServer 4.3/4.4/5.1


Recente Tridion ervaring

2004: Opstellen constructieprincipes Tridion R5; ontwerp en bouw migratietool; Technisch ontwerp en bouw van diverse uitbreidingen in internet websites (R4.3); Technisch ontwerp en bouw van kleine uitbreiding van website in Tridion R5; Technisch ontwerp en bouw van complete website in Tridion DialogServer R4.3; Technisch ontwerp en bouw van complete website in Tridion R5.1;
2003 - 2004: Migratie van DialogServer 4.4 naar Tridion Content Manager 5.1;
2003: DialogServer 4.4 implementatie (onderhoud templates, LDAP-connectie);
2002 - 2003: Ontwikkelen stored procedures van Tridion R5, customer support DialogServer 4.3/4.4 en Tridion R5, database support;
2002: DialogServer 4.3 implementatie (onderhoud van component- en pagetemplates);
2000 - 2001: Ontwikkelen Database Access Layer van DialogServer 4.1 t/m 4.3, migratie naar Oracle.

Recente UNIX ervaring

2000 - heden: Beheer Redhat Linux server (Samba, backup, FTP, print server, Sendmail, Apache, SSH);
2001 - 2002: Installatie Oracle 8i op Solaris; uitvoeren van performance tests op Oracle/Solaris;
2000: Applicatiebeheer op Solaris 5.6.

Recente Oracle en MS-SQL beheer en programmeer ervaring

2002: Performance tuning van Oracle queries en stored procedures;
2002: Installatie van Oracle8 op Windows en Solaris;
2000 - 2002: Schrijven stored procedures, queries, database scripts en migratie scripts in PL/SQL en Transact-SQL;
2000 - 2001: Onderhoud data model in Designer/2000, gedeeltelijk ontwerp; migratie van SQLServer7 naar SQLServer2000 en van MS-SQL naar Oracle;
2000: Programmeren van tool in Visual Basic om database user en schema aan te maken en update scripts uit te voeren;
1998 - 1999: Embedded queries in Visual Basic, onderhoud database schema.

Recente Visual Basic ervaring

2000 - 2001: Ontwikkelen van COM+ Database Access Layer, embedded SQL, onderhoud database-schema tool, onderhoud database laag (ADO);
1998 - 1999: Migratie, onderhoud van klachtenregistratiesysteem van Access 2.0 naar Visual Basic 5.0.


Uitgebreide omschrijving recente projecten

Opdrachtgever Rabobank (RaboFacet)
Project Opstellen constructieprincipes, realisatie migratietool, intranet site HR Portaal
Periode November 2004 t/m april 2005
Functie Technisch consultant/ontwikkelaar
Omgeving Tridion DialogServer R5, Visual Basic 6.
Werkzaamheden Opstellen technische constructieprincipes die gehanteerd kunnen worden tijdens ontwerp en bouw van websites in Tridion; ontwerpen en bouwen van tool om XML bestanden te importeren in Tridion met behulp van reguliere expressies; technisch ontwerp en realisatie van intranet site.

Opdrachtgever Canon Europa
Project Diverse aanpassingen website www.canon-europe.com
Periode Juni t/m oktober 2004
Functie Developer
Omgeving Tridion DialogServer R4.3, ASP.
Werkzaamheden Schrijven technisch ontwerp, aanpassen DTDs, Page en Component Templates. Publiceren van XML bestanden en verwerking middels XSLT.

Opdrachtgever Bright Alley
Project Uitbreiding website www.marine.nl met “Mijn Favorieten” blok
Periode Mei/juni 2004
Functie Developer
Omgeving Tridion DialogServer R5, ASP.
Werkzaamheden Schrijven technisch ontwerp, aanpassen Page en Component Templates.

Opdrachtgever KLM Information Services
Project Realisatie van website AirFrance-KLM in Tridion DialogServer 4.3
Periode April/mei 2004
Functie Developer
Omgeving Tridion DialogServer 4.3, JSP.
Werkzaamheden Schrijven technisch ontwerp, ontwikkelen Page en Component Templates.

Opdrachtgever Ministerie van Justitie (Gemeenschappelijke Beheer Organisatie)
Project Realisatie van template website “VangNet GW” in Tridion Content Manager 5.1
Periode Maart/april 2004
Functie Lead developer
Omgeving Tridion Content Manager 5.1, ASP.
Werkzaamheden Schrijven technisch ontwerp, inschatten doorlooptijd, bewaken planning, verdelen van werkzaamheden, ontwikkelen Page Templates, Component Templates, Component Save Event. Veel functionaliteit was al aanwezig in andere Publicaties (zowel in Tridion R5 als in Tridion R4) en kon na aanpassing hergebruikt worden.

Opdrachtgever Canon Europa
Project Migratie van DialogServer 4.4 naar Tridion Content Manager 5.1
Periode November 2003 – Januari 2004
Functie Project coördinator
Omgeving Tridion DialogServer 4.4, Tridion Content Manager 5.1
Werkzaamheden Bewaken planning en voortgang project, afstemming voortgang tussen project team en andere belanghebbende afdelingen.
Project DialogServer 4.4: template onderhoud
Periode September/oktober 2003
Functie Tridion implementatie consultant
Omgeving Tridion DialogServer 4.4 op MS-SQL, ASP, LDAP (Active Directory), Oracle8 integratie
Werkzaamheden Ontwerp en implementatie van nieuwe functionaliteit, onderhoud van bestaande templates.

Opdrachtgever Tridion
Project Tridion Content Mangement Systeem R5: Database onderhoud/customer support
Periode Mei 2002 t/m februari 2003, maart t/m juni 2003
Functie Software developer, support engineer
Omgeving Microsoft Transaction Server (COM+), ADO 2.5, SQL*Net, Oracle 8.1.7, MS-SQL 2000, Visual Basic 6.0, Transact-SQL, PL/SQL
Werkzaamheden Ontwikkelen stored procedures voor MS-SQL en Oracle en onderhoud aan een database beheer tool; testen van Grafische User Interface voor R5 service pack 2. Als support engineer problemen onderzocht en klantvragen beantwoord,

Opdrachtgever AKZO Nobel Decorative Coatings
Project DialogServer 4.3: template onderhoud
Periode Maart t/m juni 2002
Functie Tridion implementatie consultant
Omgeving Tridion DialogServer 4.3 op MS-SQL, ASP
Werkzaamheden Schrijven van Component templates and Page templates op basis van pagina-ontwerpen van ontwerp-bureau, onderhoud van bestaande templates, samenvoegen van bestaande templates. Akzo Nobel had een uitgebreide BluePrint structuur met veel templates die samengevoegd konden worden (eenvoudiger onderhoud).

Opdrachtgever Clockwork
Project Oracle database onderhoud Citroen website
Periode Februari 2002
Functie Oracle database programmeur
Werkzaamheden Schrijven van Linux shell scripts voor importeren data, onderhoud datamodel.

Project Zelfstudie
Periode November 2001 t/m januari 2002
Omschrijving De programmeertaal Java; Active Server Pages 3.0

Opdrachtgever Tridion
Project MS-SQL server en Oracle database script onderhoud
Periode Augustus 2000 t/m oktober 2001
Functie Software developer
Omgeving Microsoft Transaction Server (MTS/COM+, MS-DTC), ADO 2.5, SQL*Net, Oracle 8.1.7, MS-SQL 7.0/2000, Visual Basic 6.0, Transact-SQL, PL/SQL
Werkzaamheden Installatie Oracle, inrichten database omgeving, omzetten schema en queries van MS-SQL naar Oracle. Programmeren van embedded SQL in VB, database scripts, update scripts en stored procedures in PL/SQL en Transact-SQL. Programmeren van (VB) tool om database te upgraden naar nieuwe versies, om database API te maken en om automatisch Oracle database scripts te genereren aan de hand van de MS-SQL scripts.

Zelfstudie
Project Installatie en beheer van Linux server als zelfstudie project
Periode Sinds augustus 2000
Omgeving Linux (kernel 2.2/2.4, Redhat 6.2/8 installatie)
Werkzaamheden Installeren van Linux server, SSH, Sendmail, Samba, FTP, backup, Apache, PostgreSQL, webmail.