No Title
cv: 5492 bekijken ------------------------------<-<- pagina terug
  • Reageer per email
  • Bel voor bemiddeling
  • Naar alle CV'sMS Access Excel en VBA ontwikkelaar
Arnhem
1-2-2013
Nieuwe opdracht

Zie aangehecht CV
1989
PION, Programmeur/systeemontwerper
Ordina Opleidingen
1990
Easytrieve
GCEI
1990
IMS-Database programmering
Interprogram
1992
Basis TO
Volmac
1994
Voortgezet TO
Volmac
1995
Clipper
Volmac
1996
DB2 voor ontwerpers en programmeurs
Vermeulen automatisering
1997
Access 2.0
Wildschut Opleidingen
1997
Excel 5.0
Wildschut Opleidingen
1997
Word 6.0
Wildschut Opleidingen
1998
Basic Notes Concepts
AppliGate
1998
Windows Architecture for Developers
Twice
1999
Visual Basic 6.0
Cap Gemini
2001
Programming a SQL Server 2000 database
CGEY
2001
Administrating a SQL Server 2000 database
CGEY

3. Andere cursussen

1992
Algemene Opleiding: Bankbedrijf (NIBE)
1998
Effecten en Derivaten (NIBE)
2001-2003
Tolk-vertaler Spaans, (Vertol Amsterdam)


4. Algemene Vooropleiding

1965-1971
HBS-B
1971-1975
Scheikunde (Vrije Universiteit)
1975-1978
Klinisch Chemisch Analist
1979-1987
Muziekwetenschap (Universiteit van Amsterdam)

Zie aangehecht CV
applicaties: Microsoft Access (incl. VBA) - specialist
Microsoft Excel (incl. VBA): - specialist
Microsoft Word (incl. VBA): - specialist

besturingssystemen: MS Windows - gevorderd
OS/2 (v1.0 - Warp): - basis

database systemen: MS Access - specialist
SQL Server 2000: - basis
Oracle: - basis

Database technieken: ODBC - gevorderd
Datawarehousing: - basis
OLAP: - basis

SAP: SAP BW - basis

hardware: PC - specialist
Unisys Mainframe: - gevorderd
IBM Mainframe: - basis

methodieken/technieken: Structured analysis (ISAC) - basis
Structured design (Yourdon): - basis
SDM: - basis
RAD: - basis

programmeertalen: Visual Basic for Applications (VBA) - specialist
SQL: - specialist
Visual Basic 6.0: - basis
Clipper: - gevorderd
COBOL: - gevorderd
Java: - basis

internet: HTML - basis
ASP: - basis
JavaScript: - basis
XML: - basis
PHP: - basis
MySQL: - basis

materiekennis: Bankwezen
(securities, betalingsverkeer,SWIFT) - gevorderd

branches: Bouw en Techniek
Juweliersbranch
Overheid/Internationale criminaliteitsbestrijding
Logistiek
Energie
Boekhandel
Communicatie
Gezondheidszorg
Financi�le dienstverlening

Zie aangehecht CV
Periode:
augustus 2005 tot oktober 2007
Opdrachtgever
CapGemini
Klant
Belastingdienst
Branche
Overheid
Functie: Analyst, System Developer
Hardware:
PC
Operating system
Windows XP
Programmeertaal
VBA
Omschrijving
Onderhoud en nieuwbouw van Access programma's en Excel spreadsheets met VBA.
Een van de belangrijkste onderdelen is een Access programma waarin gegevens uit SAP worden bewerkt tot management rapportages (Bestuurlijke Informatie). De rapportages worden gerealiseerd in zeer complexe Excel rapportagesjablonen. De bron van de gegevens is SAP R/3.

Parellel aan het onderhoud van bovengenoemde applicatie wordt de BI-informatievoorziening gerealiseerd in SAP BW (Business Warehouse). Hiervoor worden m.b.v. de BEx Analyzer queries gebouwd om gegevens te extraheren. Tevens wordt een een onderzoek gedaan naar de bruikbaarheid van de Web Application Designer. In dit project wordt intensief samengewerkt met SAP BW-specialisten (bouwers van kubussen en queries)

Voor de sector Exploitatie is een applicatie gebouwd waarin de gegevens worden ingelezen van alle jobs die draaien op het mainframe en van alle activiteiten die plaatsvinden op de printstraat. Met deze tool kunnen vroegtijdig piekmomenten worden opgespoord en zo nodig maatregelen worden genomen om die pieken af te zwakken.


Periode:
vanaf oktober 2004
Opdrachtgever
JACkLING Engineering B.V.
Branche
Bouw en Techniek
Functie: Business Analyst, System Developer
Hardware:
PC
Operating system
Windows 2003
Programmeertaal
MS Office 2003, Access 2003, Excel 2003, Word 2003
Omschrijving
Analyseren van bedrijfsprocessen en realiseren van nieuwe functionaliteiten in een bestaande MS Access applicatie. Aanpassen van de module Call Registration. Bouwen van de module Project Registration en Documentation. Bouwen van een module voor tijdverantwoording van de werknemers plus (input voor) facturatie naar klanten en salarisbetaling naar medewerkers.


Periode:
februari-maart-2005
Opdrachtgever
Zilver en Goud
Branche
Inkoop van goud en juwelen
Functie: Business Analyst, System Developer
Hardware:
PC
Operating system
Windows 2000
Programmeertaal
Access 2000, VBA
Omschrijving
Bouwen van een geautomatiseerd systeem voor het registreren en verwerken van inkopen van goud en juwelen aan de balie.Maken van facturen; voorraadadministratie.


Periode:
februari-maart-2005
Opdrachtgever
Microsoft
Klant
Europol
Branche
Overheid/Internationale criminaliteitsbestrijding
Functie: Business Analyst, System Developer
Hardware:
PC
Operating system
Windows XP
Programmeertaal
Word 2002, VBA
Omschrijving
Europol heeft onlangs een DMS (Document Managemanet Systeem) in gebruik genomen. De Word omgeving is d.m.v. templates zodanig aangepast dat het opvragen van documenten altijd via dat DMS geschiedt. Echter, een groot aantal documenten genereert errors die door de VBA in die templates niet wordt afgevangen en ervoor zorgen dat de link met het DMS wordt verbroken. Doel van de opdracht is het schrijven van een geautomatiseerde procedure om een groot aantal (plm 100K) documenten te scannen en aan te passen, zodat bovengenoemde errors niet meer optreden. Van het verloop van dit proces moet een verslag worden gemaakt.


Periode:
juni 2004 tot mei 2005
Opdrachtgever
Yacht
Klant
DHL
Branche
Expeditie
Functie: Consultant, Developer
Hardware:
PC
Operating system
Windows XP
Programmeertaal
MS Office 2002, Access 2002, Excel 2002, Word 2002
Omschrijving
Begeleiden van een conversietraject van Windows 97 naar Windows XP en van Office 97 naar Office 2002. Adviseren van de projectleiding. Converteren en verbeteren van bestaande Access databases en Excel spreadsheets. Defini�ren van standaards en procedures.


Periode:
december 2003 tot april 2004
Opdrachtgever
Michael Baily Associates
Klant
NUON
Branche
Energie
Functie: System Developer
Hardware:
PC
Operating system
Windows 2000
Programmeertaal
MS Office 2000, Access 2000, Excel 2000, Word 2000
Omschrijving
1. Bouwen van een MS Access-applicatie die de kosten van gasverbruik over het hele jaar voorspelt. Hiervoor worden twee datastromen in een database opgenomen, de werkelijke verbruiken en de te verwachten verbruiken. De werkelijke verbruiken worden real-time uit een Oracle database opgevraagd. Tevens bestaat de mogelijkheid om zogenaamde What-if cases in te lezen. Op basis van de in deze applicatie berekende gegevens wordt door de dealers besloten tot het al of niet sluiten van een "energydeal" of het doorsluizen van gas van de ene naar de andere centrale, met als doel de kosten zo veel mogelijk te minimaliseren.
2. Verbeteren van de functionaliteiten van een bestaande MS Excel spreadsheet, waarin het benodigde budget voor het onderhoud van energiecentrales over een periode van 10 jaar wordt berekend. Deze bedrijfskritische applicatie vertoonde nogal wat fouten en was niet onderhoudbaar (gebouwd door een gebruiker). Ingewikkelde berekeningen werden uitgevoerd met behulp van formules in cellen, met veel verwijzingen naar andere cellen. Deze berekeningen zijn nu vervangen door modulair opgezette berekeningen met behulp van VBA.


Periode:
mei 2003 tot oktober 2003
Opdrachtgever
Stichting Speurwerk betreffende het Boek
Branche
Boekhandel
Functie: System Developer
Hardware:
PC
Operating system
Windows (97, 2000, XP)
Programmeertaal
MS Access 2000, Excel, Word, Outlook
Omschrijving
Bouwen van diverse applicaties, gebruik makend van VBA en de functionaliteiten die de MS Office applicaties bieden.
Opdracht
De Stichting Speurwerk betreffende het Boek (Amsterdam) is onderdeel van de Koninklijke Vereniging van het Boekenvak (een overkoepelende branchevereniging van uitgeverijen, boekhandels en andere bedrijven).
De opdracht bestond uit het bouwen van een MS Access applicatie, gebruik makend van MS Excel functionaliteiten (de Excel Object Library), waarmee diverse, wekelijks terugkerende handelingen (redigeren van Excel Sheets en Word-documenten) worden geautomatiseerd. De Stichting Speurwerk betreffende het Boek maakt wekelijks een top-100 van best verkochte boeken. Daartoe verzamelt zij de gegevens van diverse boekhandels, bewerkt die tot een top-100 en mailt die vervolgens aan de deelnemende boekhandels. De gegevens worden door de boekhandels aangeleverd in diverse formaten; Excel sheets, ASCII-files tot en met faxen. De eerste twee werden tot voor kort handmatig aangepast tot een verwerkbaar formaat. Die stap is nu geautomatiseerd. In het verwerkingsproces moeten ontbrekende gegevens worden aangevuld. Voorheen was dat een visuele controle. Dat proces is nu geautomatiseerd: ontbrekende gegevens die in vorige weken al ontbraken worden nu automatisch aangevuld en aanvullingen worden automatisch bewaard in diverse Excel-sheets. Uiteindelijk krijgt iedere deelnemende boekhandel een Excel sheet met daarin een algemene top-100, die vervolgens wordt gekoppeld aan zijn eigen verkoop van die week, dit eveneens in de vorm van een Excel sheet.
De top-100 werd handmatig gemaild. Ook deze stap is geautomatiseerd (auromatisch genereren van e-mails met attachments van Excel sheets)

Periode:
april 2003 tot mei 2003
Opdrachtgever
Baxter Business Communications.
Branche
Communicatie
Functie: System Developer
Hardware:
PC
Operating system
Windows (97, 2000, XP)
Programmeertaal
MS Access 2000, Excel, Word, Outlook
Omschrijving
Bouwen van diverse applicaties, gebruik makend van VBA en de functionaliteiten die de MS Office applicaties bieden.
Opdracht
Baxter Business Communications (Hilversum), is een bureau dat Engelstalige Business Communications verzorgt.
Bouwen van een MS Access applicatie voor de administratie van de bibliotheek. Baxter Communications heeft zo'n 15 medewerkers verdeeld over 3 locaties. Doel van de applicatie is te registreren welke boeken er aanwezig zijn binnen de organisatie (met mogelijkheid te zoeken op trefwoorden) en waar die aanwezig zijn (in huis: op welke locatie en buitenshuis: aan wie uitgeleend).


Periode:
juli 2002 tot april 2003
Opdrachtgever
Alfa Advies
Branche
Advisering Lagere Overheden
Functie: System Developer
Hardware:
PC
Operating system
Windows (97, 2000, XP)
Programmeertaal
MS Access 2000, Excel, Word, Outlook
Omschrijving
Bouwen van diverse applicaties, gebruik makend van VBA en de functionaliteiten die de MS Office applicaties bieden.
Opdracht
Alfa Advies (Amstelveen), is een Adviesbureau voor Gemeenten en Woningbouwverenigingen.
De opdracht bestond uit het bouwen van een MS Access applicatie waarin de verhuuradministratie van gebouwen (huizen, scholen, clubhuizen) in bezit van de gemeente (i.c. Stadsdeelraden van Amsterdam) kan worden gerealiseerd. Verhuuradministratie moet hier in ruime zin worden opgevat: ook klachtenregistratie, staat van onderhoud, verzekeringen etc worden bijgehouden. Basis is een Access applicatie met MailMerges naar Word, Exports van gegevens naar Excel en genereren van e-mails in Outlook.


Periode:
februari 2001 tot mei 2002
Werkgever
BovenIJ Ziekenhuis
Afdeling
Automatisering
Branche
Gezondheidszorg
Functie: Applicatie beheerder
Omschrijving
1. Beheer van het ZIS (Ziekenhuis Informatie Systeem). Invoeren van nieuwe functionaliteiten van het ZIS, in casu DBC's, een nieuwe methode van registreren van medische verrichtingen teneinde in 2003 tot een nieuwe budgetteringssystematiek voor ziekenhuizen te komen.
2. Beheren (in samenwerking met de softwareleverancier) van een SQL Server 2000 DataWarehouse t.b.v. het analyseren van DBC gegevens. Realiseren van scripts om gegevens in het datawarehouse te laden. Realiseren van kubussen, die door de gebruiker in Excel bekeken worden. Onderzoeken van de mogelijkheid om management-informatie in het DWH op te slaan en rapportages te maken


Periode:
oktober 1997 tot januari 2001
Werkgever
MeesPierson/Fortis Bank
Afdeling
Desktop Services (DTS)
Branche
Financiele dienstverlening
Functie: Programmeur/Adviseur
Programmeertaal
MS Office producten: Access (2.0 en 97), Excel, Word, VBA, VB 6.0
Hardware:
PC
Operating system
Windows NT
Omschrijving
-Ontwikkelen en beheren van diverse applicaties in MS Access, MS Excel (gebruik makend van VBA), en Visual Basic 6.0.
Bij enkele van deze projecten werd Access als front-end voor een Oracle database gebruikt. Daarbij werd ODBC ingezet om toegang te krijgen tot de tabellen in de database.

Enkele grotere projecten waren:
"Participanten Administratie"
Een applicatie waarin de posities van MeesPierson cli�nten in de huisfondsen worden geadministreerd. In dit project had ik de rol van teamleider, d.w.z. het aansturen van 2 programmeurs en het actief meebouwen aan de applicatie. In een aantal RAD-sessies zijn de wensen van de gebruikersorganisatie ge�nventariseerd. Hierbij werd de hulp van een externe RAD-deskundige ingeroepen. Ik had als taak deze sessies te organiseren.
Tevens was ik aanspreekpunt voor de projectleider en de gebruikersorganisatie.
De realisatie van het project besloeg ongeveer 6 maanden.
Verrichte taken binnen PA:
* Ontwerpen van een fysiek datamodel
* Cre�ren van een database in MS Access
* Bouwen van enkele modules van de User-Interface

"CA Upgrade"
De programmatuur van het Mainframe was niet in staat enkele Corporate Actions (bijv. splits en spin-offs) correct te verwerken. Hiervoor werd een systeem gebouwd waarbij gegevens betreffende de aandelenportefeuille van cli�nten uit het Mainframe werden gedownload om in een Access applicatie te worden bewerkt. Deze applicatie genereerde vervolgens betalingsopdrachten en wijzigingen van aandelenpositiegegevens die op hun beurt weer werden ge-upload naar het Mainframe en daar verwerkt. Het projectteam bestond uit 1 Projectleider, 1 Functioneel ontwerper en 2 bouwers. Mijn rol was die van bouwer en ondersteuner van de Functioneel ontwerper. Realisatie besloeg ongeveer 6 maanden

De overige projecten betroffen applicaties waarvan het hele traject van inventarisatie tot implementatie niet meer dan 3 maanden in beslag nam. Alle werkzaamheden werden door mijzelf uitgevoerd, te weten: inventarisatie gebruikerswensen, schrijven FO en TO, bouwen ,testen, implementeren, opleiden van gebruikers en schrijven van een gebruikershandleiding.

De rol van adviseur behelsde o.a.:
Onderhouden van contacten met de gebruikersorganisatie: behandelen van aanvragen voor onderhoud en aanpassingen aan de applicaties, ondersteuning bij het gebruik van de applicatie
Adviseren en assisteren van eindgebruikers bij het inzetten van de diverse MS Office producten.
Adviseren over de haalbaarheid/wenselijkheid van aanvragen uit de gebruikersorganisatie
Advisering over de inhuur van externe ontwikkelaars


Periode:
oktober 1996 tot september 1997
Werkgever
MeesPierson
Afdeling
Helpdesk
Branche
Financiele dienstverlening
Functie: Programmeur / 2e lijns support
Programmeertaal
MS Office producten: Access, Excel, Word, VBA
Hardware:
PC
Operating system
OS2 / Windows 3.11
Omschrijving
- Bouwen van diverse applicaties, m.n. in MS Access 2.0. O.a. een systeem voor beheer van lease-auto's, van parkeerplaatsen, van kunstobjecten in het bezit van MeesPierson, tijdregistratie van werknemers.
- Adviseren en assisteren van eindgebruikers bij het inzetten van de diverse MS Office producten.
- Conversies (van Lotus Approach naar MS Access en van Lotus 1-2-3 naar MS Excel).

Periode:
oktober 1995 tot september 1996
Werkgever
MeesPierson
Afdeling
Betalingsverkeer, Kredieten en Treasury (BKTS)
Branche
Financiele dienstverlening
Functie: Programmeur
Programmeertaal
Clipper
Hardware:
PC
Operating system
OS2 / Windows 3.11
Omschrijving
In een klein team (2-3 man) bouwen aan diverse applicaties. O.a. een systeem waarin Kredieten van grote scheepsbouwers worden beheerd en een systeem voor consolidatie van de jaarcijfers van buitenlandse MeesPierson kantoren

Periode:
oktober 1993 tot september 1995
Werkgever
Pierson Heldring & Pierson
Afdeling
Betalingsverkeer, Kredieten en Treasury (BKTS)
Branche
Financiele dienstverlening
Functie: Systeemontwerper/Programmeur
Programmeertaal
COBOL
Hardware:
Unisys Mainframe
Database
IMS
Omschrijving
Verrichten van onderhoud en nieuwbouw aan diverse Betalingsverkeersystemen. Dit betrof COBOL programmatuur die betalingsopdrachten aanlevert aan de BGC en programmatuur voor het correct verwerken van inkomend en uitgaand SWIFT-berichten verkeer.


Periode:
oktober 1990 tot september 1993
Werkgever
Pierson Heldring & Pierson
Afdeling
Effectensystemen
Branche
Financiele dienstverlening
Functie: Systeemontwerper/Programmeur
Programmeertaal
COBOL
Hardware:
Unisys Mainframe
Database
IMS
Omschrijving
Verrichten van onderhoud en nieuwbouw aan diverse systemen van het Effectenbedrijf. Dit betrof COBOL-programmatuur t.b.v. de periodieke rapportage naar de klant over de status van zijn effectenportefeuille. Het bouwen van een routine (die vanuit andere COBOL programma's aangeroepen kan worden) om de cashflow van verschillende soorten obligaties te voorspellen

Periode:
juni 1990 tot september 1990
Werkgever
GCEI
Afdeling
GSD
Branche
Lagere Overheid
Functie: Programmeur
Programmeertaal
COBOL
Hardware:
IBM Mainframe
Database
IMS
Omschrijving
Onderhoud van het systeem van de Gemeentelijke Sociale Dienst te Amsterdam