No Title
cv: 5581 bekijken ------------------------------<-<- pagina terug
  • Reageer per email
  • Bel voor bemiddeling
  • Naar alle CV'sC++, Java, PLC, DCS ontwikkelaar (teamleider)
Dordrecht
01-apr-2011
Nieuwe opdracht

Opleiding:
VWO, HTS Elektronica

Cursussen:
Circuit Board Design Systems, Vermogenselektronica, 68000, EPLD's, Digital Signal Processor ADSP 2101, C en Unix, OS-9, Intouch, Motion Control, Windows NT4 Core Technologies, Frontpage, Energiemanagement, Excel VBA Advanced, Projectmanagement, Management Studiecentrum, OPC, ANSI/ISA-88.01-1995, J2EE

Methoden:
Hatley & Phirbhai, Yourdon, UML

Hardware:
IBM4381 Mainframe, VME-systemen, Gespac 68020/OS9-systemen, Allen-Bradley 511/52-Series en PLC5, Keyence PLC, GE Fanuc PLC, Siemens PLC CPI-211, SAIA, Siemens Teleperm XP, diverse dedicated systems

MES / Database:
Dbase, Paradox, MS-SQL-Server, ODBC

SCADA:
Wizcon, Intouch, iFix, Tridium Niagara Framework / WebEasy

Oper.Syst:
Unix, VM/CMS, OS/2 Warp, iRMX, OS9, MS-DOS, Windows 3.x/95/98. Windows NT 4 Workstation en Server, Windows XP Desktop en Sever 2003

Communicatie:
RS-232/485, Ethernet, TCP/IP, HTTP(S), FTP, POP, SMTP, SNMP, XML/SOAP

Prog. talen:
C, C++, Visual Basic, Assembler 6800, 680x0, 80x86, ADSP 210x, Ms Visual C++, Borland C++ Builder, Ms Visual Studio, VBA, JAVA

Overige:
Erbis, Paragon Decision Technology: AIMMS (Linear Programming), Eclipse06-07 heden
Ondersteuning verlenen bij het ontwikkelen van een Gas-Chromatograaf op basis van een embedded systeem uitgerust met de CentOS Linux distributie. Deze ontwikkeling valt uiteen in een client deel, een grafische gebruikers interface (GUI) op een lokaal LCD touchpanel die ook kan functioneren als remote client en een server deel dat alle interne functionaliteit van de Gas-Chromatograaf verzorgt. Andere clients, zoals een data verwerkingspakket en een massaspectrometer, kunnen ook verbonden worden met deze server. Voor de uitvoering van dit project is gekozen voor de scrum methode. Voor zowel het client deel als het server deel is een apart scrum team opgesteld, bestaande uit personeel van de opdrachtgever met kennis van elektronica en software, aangevuld met ingeleende programmeurs.
Werkzaamheden:
- Advisering en begeleiding van de opdrachtgever bij het tot standkomingsproces
van een 1e release versie en het daadwerkelijk uitrollen van de software als product.
Hierbij is de samenwerking van diverse afdelingen van de orgranisatie van groot belang.
Als snel bleek er onvoldoende kennis en ervaring te zijn over de te volgen procedures,
de noodzakelijk stappen en de benodigde documenten en deliverables.
- Ondersteunende programmeer werkzaamheden in C++, die met name gericht zijn op
het oplossen van problemen/bugs, waarbij ik deel uitmaakte van het scrum team dat
zich bezighield met de ontwikkeling van de LUI.

De uitdaging van dit project zit in het begeleiden van de opdrachtgever om tezamen te komen tot een goed opgezet proces. Hierbij kreeg ik te maken met mensen met een diversiteit aan bedrijfshistorie en daardoor verschillende niveau's van motivatie. Ik merk dat ik in staat ben mensen in dit opzicht te coachen en uiteindelijk te motiveren.

05-07 heden
Ontwikkelen van het KIPHU Reken- en Simulatiemodel, een applicatie ter ondersteuning van verzuimmanagement. KIPHU moet inzicht geven in aard en kosten van complex en samengesteld verzuim en moet een indicatie geven van de toegevoegde waarde van gerichte interventies cq de te verwachten besparing op verzuimkosten.
Werkzaamheden:
- Uitvoeren van een definitiestudie om samen met de opdrachtgever de essentie van het
project helder te omkaderen en structuur aan te brengen in de vele losse en
onsamenhangende ideeŽn.
- Opstellen van de functionele specificatie voor het ontwikkelen van een prototype
- Opzetten van een SQL-database
- Ontwikkelen van een import tool waarmee door derden aangeleverde bedrijfsdata
geautomatiseerd kan worden ingelezen in de database
- Ontwikkelen van een proto rapportage tool in Excel met export naar html
Later zal dit worden omgebouwd naar een volledig web-geŲrienteerde oplossing met gekoppelde functionaliteit en geavanceerde reporting.

Het feit dat de gesprekspartners in dit project werkzaam zijn in een atechnische wereld en ook niet technisch onderlegd zijn vormt een interessant uitdaging. Wederom blijkt dat ik in staat ben goed te kunnen communiceren met mensen met allerlei achtergronden en uiteenlopende kennisniveau's.

04-07

Ontwikkelen besturinglogica voor Solitrax, een gepatenteerd nieuwe generatie (slib)ontwateringsapparaat. De gehele besturing is gerealiseerd met een Siemens S7 PLC in combinatie met ET200S remote I/O modules en een Monitouch bedienpanel van Hakko Electronics.

04-07

Ontwikkelen van een data export utility voor een bestaand iFix scada systeem. De software is gebouwd in de Microsoft .Net omgeving.

04-03: heden
04-07

Ontwikkeling van een Park Energie Management Systeem (PEMS) in de functie van Consultant / Systeem-architect en Technisch coŲrdinator
Op een lokatie bij Huissen worden een 42-tal tuinbouw bedrijven en diverse energieopwekkingsinstallaties gevestigd met als doel kostenreductie door het collectief opwekken en in-/verkopen van energie. Hiervoor moet een omvangrijk management systeem ontwikkelt worden gebaseerd op basis van 'open' technieken en protocollen.
Werkzaamheden:
- Vaststellen van requirements aangaande strategieŽn en functionaliteit
- Begeleiding bij de keuze van hardware cq selectie van leveranciers
- Opstellen van de vraagspecificatie
- Ontwerp systeem architectuur
- Opstellen project begroting
- Opstellen project planning
- Selectie (externe) project medewerkers
- Opstellen functional design
- Ontwerp datacommunicatienetwerk
- Begeleiden van derden bij het ontwerp van deelsystemen
- Begeleiden van de programmeurs bij de ontwikkeling en implementatie van applicatie
delen in het JAVA based Tridium Niagara Framework
- Opbouwen SQL database
- Ontwikkelen expert/optimalisatie model, aanvankelijk heuristisch met Matlab,
later middels lineair programmeren met AIMMS
- Implementeren optimalisatie model in commerciŽle solver (AIMMS)
- Integratie solver in PEMS-applicatie
- Technische coŲrdinatie ontwikkel team bestaande uit 4 a 5 man.
- Advisering aan partijen die verantwoordelijk zijn voor besturingsfunctionaliteit
- Overleg met Tridium over versie beheer, features en verbeterpunten in het framework

Karakteristiek voor dit project was mijn multidiscipilinaire rol, varierend van adviseur aan de opdrachtgever via systeem architect, software architect tot programmeur, maar ook als technisch coŲrdinator en coach voor het ontwikkelteam. In de ene rol is een zeer brede blik nodig vanuit overzicht en top-down visie, terwijl een andere rol diepgaand en inhoudelijk is.
Interessant aan dit project was de veelheid aan technieken die de revue gepasseerd zijn in het kader van software ontwikkeling in een JAVA framework (bijv. Server-side/Client-side, ajax, jsp, jdbc, px-pages, hx-pages, webservices, J2EE model/view/control, JSF).

01-02
03-03
Ontwikkeling besturingssyteem voor Q4C in de functie van DCS lead engineer.
Q4C is een offshore gas productie platform voor de Noordzee dat gebouwd wordt voor Clyde Petroleum B.V.. De automatisering van het platform wordt uitgevoerd met het Distributed Control System (DCS) en Emergency Shut Down (ESD) system Siemens Teleperm XP. Het Fire & Gas (F&G) detection- and extinghuising system is gebaseerd op het Siemens Delta systeem.
Werkzaamheden:
- Opstellen van standaard specificaties voor DSC, ESD en F&G
- Reverse engineering van de logics van het reeds operationele platform Q4A
- Opstellen Functional Description (naratives) voor DCS, ESD en F&G software
gebaseerd op de logics van Q4A, aangevuld met specifieke eigenschappen van het
nieuwe ontwerp Q4C.
- Opstellen project specificaties.
- Detailled engineering van DCS en ESD applicatie.
- In samenwerking met Siemens opstellen van Functional Design Specification
- Begeleiden FAT en tevens engineering assistance inhouse bij Siemens in Karlsruhe
- Begeleiden SAT en tevens engineering assistance op de werf bji HBG
- Begeleiden Offshore commisioning

03-02
03-02
De linkspan, gebouwd door HBG in de ferry haven van Dublin (Ierland), is een hydraulisch beweegbare brug tussen het vaste land en een auto-veerboot, waarover voertuigen het schip op en af gereden worden. Kort na oplevering ontstond ernstige materiŽle schade tijdens gebruik door een operator. Als onafhankelijke expert is een onderzoek verricht naar de oorzaak van de crash. Zowel de hardware als de software van het gehele besturingssysteem, alsmede de product documentatie is onderzocht op fouten. Deze zijn uiteindelijke gevonden en verwoord in een officieel rapport.

02-98
02-02
Opzetten en uitontwikkelen van een softwareproduct voor toepassing in de gebouwautomatisering. Dit product (Smart Vision) is een grafische tool waarmee processen in gebouwen gevisualiseerd kunnen worden. Smart Vision is gebaseerd op een standaard SCADA- pakket, echter uitgebouwd met een groot aantal modulen. Veel aandacht is besteed aan de bedieningsvriendelijkheid voor de eindgebruiker en het minimaliseren van de inspanningen van de productieafdeling bij de bouw van de te leveren systemen.
Belangrijke werkzaamheden:
- managementoverleg
- koersbepaling en stappenplan
- overleg met verkoop en marketing
- overleg met opdrachtgevers
- overleg met productieafdeling
- definiŽren en leiden van ontwikkelingsprojecten
- opstellen functionele en technische specificatie
- aansturen en begeleiden projectteamleden
- budget- en voortgangsbewaking
- toetsen aan kwaliteitseisen
- overdracht van het product aan de organisatie

01-97
01-98
Programmeren en testen van Wizcon 5.22 communicatie drivers onder Windows 95/NT ten behoeven van Johnson Control en Optilog systemen. Ontwikkeltool Visual C++.

10-97
11-97
Ontwikkelen van diverse add-on programma's voor gebruik met Wizcon 5.22. Hierbij wordt op grote schaal gebruik gemaakt van Visual Basic 5.0 en Visual C++ 4.0 De add-ons programma's voorzien in functionaliteit die niet standaard aanwezig is in Wizcon.

09-97
10-97
Aanpassen van een rollenbaan besturingsprogramma voor een bureaustoelenproductiestraat. Deze DOS applicatie draait op een PC die de koppeling verzorgt tussen een Siemens-PLC (verantwoordelijk voor de rollenbaan besturing) en een Triton (voorheen AS400) systeem waarin alle logistieke informatie opgeslagen is. De applicatie zorgt voor het toekennen van geproduceerde stoelen aan afleveradressen, transportritten en laadperrons. Na toekenning wordt de PLC voorzien van de benodigde informatie zodat de stoel naar de juiste positie in het banensysteem gedirigeerd wordt.

08-97
09-97
Converteren, aanpassen en testen van een Wizcon DOS SCADA-applicatie naar Wizcon 5.22 voor Windows95/NT. Het betreft hier de visualisatie van een doorloopoven met 28 elektrisch verwarmde zones voorzien van energieoptimalisatie. In grafische vorm wordt per zone weergegeven de actuele temperatuur, het temperatuur setpoint en het opgenomen vermogen. De energieoptimalisatie begrenst de totale energieopname uit het net, zonder daarbij de prestaties van de oven te beÔnvloeden. De totale energieopname wordt historisch opgeslagen. De applicatie is via RS-485 gekoppeld aan 28 RKC temperatuur regelaars.

06-97
08-97
On-site ontwikkelen van een Man-Machine-Interface voor en Clean-In-Place (CIP) installatie bij een zuivelfabriek in Amiens Frankrijk. Deze CIP-Check applicatie wordt gebruikt voor het reinigen van leidingen waarbij een volledige registratie plaatsvindt van alle relevante parameters. Uitgevoerde CIP-Checksessies worden opgeslagen in een database en kunnen op een later tijdstip met dezelfde MMI bekeken worden. Een en ander is gebouwd met het SCADA-pakket InTouch van WonderWare en draait op een Windows-NT machine in de controle kamer van de fabriek.

05-97
06-97
Ontwerpen, realiseren en testen van een PLC-besturing voor een Soldification plant in MaleisiŽ. De Allen-Bradley PLC bestaat uit twee redundant uitgevoerde CPU's in een 'Hot-backup' configuratie gekoppeld aan een 7-tal Remote I/O racks en een 5-tal Ramsey weegschalen.

03-97
04-97
Ontwerpen, realiseren en testen van een SCADA-applicatie voor een deegwarenlijn. De applicatie is gerealiseerd met het SCADA-pakket Fix, draait onder Windows NT op een PC en is gekoppeld aan Siemens PLC's.

02-97
03-97
Opzetten en geven van een cursus programmeren in C++ voor Windows NT 4.0. Aandachtpunten zijn Threads, Processen, Multitasking, Memory Management, Mutex, Semaphores, Events en het gebruik van Pipes. Deze cursus is speciaal bestemd voor programmeurs die al ervaring hebben met het ontwikkelen van besturingsapplicaties en grafische user interfaces in C of C++.

01-97
02-97
Ontwerpen, realiseren, testen en inbedrijfstellen van een visualisatiesysteem voor een mobiele grondreinigingsinstallatie. De applicatie is gerealiseerd met het SCADA-pakket Fix, draait onder Windows NT op een PC en is via een seriŽle verbinding gekoppeld aan Mitshubishi PLC's.

12-96
01-97
Programmeren en testen van een Wizcondriver onder Windows95/NT ten behoeven van communicatie tussen Wizcon 5.22 en PRIVA onderstations.

11-96
12-96
Uitbreiden van een weegterminal-applicatie t.b.v. het automatisch ontvangen en uitgeven van producten rond een koelcel in een vleesverwerkende fabriek. De applicatie is geschreven in C en draait onder OS/2.

10-96
11-96
Ontwerpen en programmeren van een bedienings- en visualisatiesysteem ten behoeve van een verpakkingsmachine (een zogenaamde flow-wrapper). De applicatie is gerealiseerd met het SCADA-pakket InTouch van Wonderware die communiceert met een Allen-Bradley PLC. Bijzonder aspect is de real-time communicatie via Ethertnet / NetDDE tussen InTouch en een Microsoft Excel spreadsheet ten behoeve van een storings-/performance- en shiftrapportage.

08-96
09-96
Modificeren en inbedrijfstellen van een drietal verpakkingsmachines voor HP. De bediening van de machines geschiedt middels InTouch van WonderWare. De eigenlijke besturing van de machines is in handen van een Allen-Bradley PLC. De servo-aandrijving wordt geregeld door Sercos motioncontrollers onder besturing van een industriŽle PC met iRMX.

07-96
08-96
Omzetten van een Wizcon OS/2 add-on applicatie geschreven in Rexx naar een functioneel equivalent in C. Met deze applicatie wordt een waterzuiveringsysteem op afstand bediend met een DCS van ABB als centrale besturingseenheid. De nieuwe applicatie wordt gecompileerd met de IBM/C++ compiler/linker voor OS/2. Debuggen geschiedt met de IPMD debugger van IBM. Na omzetting wordt de gehele applicatie getest on-site.

06-96
07-96
Programmeren en testen van een Wizcondriver onder OS/2 ten behoeve van communicatie tussen Wizcon 5 en RKC D400 temperatuurregelaars. De driver is geschreven in C en gecompileerd met de IBM/C++ compiler/linker voor OS/2. Debuggen geschiedt met de IPMD debugger van IBM.

05-96
06-96
Ontwerpen, realiseren, testen en documenteren van een visualisatiesysteem voor een doorloopoven bestaande uit 20 gasgestookte zones. Het visualisatiedeel bestaat uit het grafisch weergeven van de actuele temperatuur, het temperatuursetpoint voor iedere zone en de actuele totale gasflow. Het systeem is gebaseerd op een Wizcon OS/2-applicatie op een PC, via RS485 gekoppeld aan 20 RKC temperatuurregelaars. De applicatie is geconverteerd van Wizcon DOS naar Wizcon OS/2.

04-96
05-96
Ontwerpen en realiseren van een SCADA-demonstratie-applicatie voor een fabrikant van verpakkingsmachines, ten behoeve van de Interpack 1996 beurs. De applicatie laat zien hoe real-time productiegegevens verzameld kunnen worden van een groep machines in een productielijn. Deze gegevens worden op gebruikersvriendelijke wijze weergegeven in tabellen en diagrammen. Voor de beurs wordt gebruik gemaakt van simulatiedata. Eťn en ander is gerealiseerd met InTouch 5.6 van WonderWare, draaiend op een PC onder Windows 3.11

03-96
04-96
Modificeren en uitbreiden van een weegterminal ten behoeve van het automatisch ontvangen en uitgeven van producten rond een koelcel in een vleesverwerkende fabriek. De applicatie is een interface tussen de gebruiker, een hangbaanbesturingsysteem en een SAP-database. Communicatie vindt plaats door middel van current-loop en ethernet verbindingen. De applicatie is geschreven in C en draait onder OS/2. Voor compileren/linken wordt de IBM/C++ compiler/linker gebruikt. Debuggen geschiedt met de IPMD debugger van IBM.
02-96
03-96
Ontwerpen, realiseren, testen en documenteren van een visualisatiesysteem met energieoptimalisatie voor een doorloopoven bestaande uit 20 elektrisch verwarmde zones. Het visualisatiedeel bestaat uit het grafisch weergeven van actuele temperatuur, het temperatuursetpoint en het opgenomen vermogen voor iedere zone. De energieoptimalisatie begrenst de totale energieopname uit het net, zonder de prestaties van de oven te beÔnvloeden. Het systeem is geprogrammeerd onder Wizcon DOS op een PC en is via een seriŽle RS485 verbinding gekoppeld aan RKC temperatuurregelaars.

05-95
12-95
Modificeren van de PLC-software voor een aantal verpakkingsmachines voor de voedingsmiddelenindustrie. De PLC is een Allen-Bradley 511 of 520 series. De PLC communiceert serieel met een bedieningsscherm en op contactniveau met de motion controller.

08-95
09-95
Ontwerpen, realiseren, testen en documenteren van een productinspectie- en uitblaassysteem voor verpakte producten op de afvoerband van een verpakkingsmachine, bij snelheden tot 800 producten / minuut, voor de voedingsmiddelenindustrie. Het systeem detecteert dubbele producten en blaast ze uit evenals producten die door de PLC gemarkeerd zijn als onjuist. De functie is gerealiseerd met een Keyence PLC gebruikmakend van interrupts om de responsetijd te minimaliseren.

01-95
04-95
Ontwerpen, realiseren, testen en documenteren van een productinspectie- en uitblaassysteem voor onverpakte producten bij snelheden tot 800 producten / minuut, voor de voedingsmiddelenindustrie. Het systeem bepaalt of de lengte, breedte en hoogte van een product binnen de gestelde grenzen liggen. Producten die niet voldoen worden uitgeblazen. De functie is gerealiseerd met een Keyence PLC gebruikmakend van interrupts om de responsetijd te minimaliseren.

07-94
12-94
Modificeren van het bedieningsscherm van een verpakkingsmachine voor de voedingsmiddelenindustrie. Het scherm is een PC assembly gebaseerd op een 486 DX2 met een touch screen. De applicatie is ontwikkeld met het InTouch SCADA-pakket van WonderWare. Via DDE wordt data serieel overgedragen naar een PLC en een motion controller.

06-94
07-94
Modificeren van motion control software voor het besturen van een achttal servomotoren voor een highspeed verpakkingsmachine voor de voedingsmiddelenindustrie. De applicatie draait op de industriŽle PC met iRMX als operating system. Via een special (SERCOS) glasvezel interface wordt positie-informatie naar de servoversterkers gestuurd. De centrale machinebesturing is een Allen-Bradley of een Siemens PLC. Communicatie vindt plaats via Seriplex, een speciaal veldbus I/O systeem.

10-93
05-94
Ontwerpen, realiseren, testen en documenteren van een tel- en bundelsysteem voor de voedingsmiddelenindustrie. Dit systeem groepeert enkel stuks verpakte producten tot een groep van N producten en plaatste deze in de invoerketting van een achterliggende multipacker. Dit alles bij snelheden van 600 producten / minuut (ongeveer 2 meter / sec). De besturing is een GESPAC systeem met een MPL4082 CPU (68020) waarop de applicatie draait onder OS9. Configuratie vindt plaats via een menusysteem, een apart proces onder OS9. Het systeem is on-site getest in Engeland.

04-93
09-93
Aanpassen en testen van de elektro-installaties en de besturingsprogramma's van een aantal elektronische verpakkingsmachines voor de voedingsmiddelenindustrie. De besturing bestaat uit een GE-Fanuc PLC en een PMAC servocontroller, via VME gekoppeld aan de PLC.

08-92
03-93
Ontwerpen, realiseren en testen van een 8 kanaals highspeed HDLC zend- /ontvangstsysteem en de bijbehorende simulator t.b.v rekeningrijden. Het systeem, gebaseerd op VME 68040 en twee 4-kanaals seriŽle communicatie processoren, communiceert met een 'onboard unit' in een passerend voertuig. In een aantal fasen wordt een tolbedrag verrekend met de eigenaar van het voertuig. De simulator vervangt in de testfase de onboard-unit. De software op het 68040 systeem is geschreven in assembler t.b.v. snelheid. De simulator is een OS9-systeem met software in C.

11-91
07-92
Specificeren, ontwerpen, realiseren, en testen van een data-acquisitiekaart t.b.v. een meetsysteem voor de Nederlandse Spoorwegen. Centraal op deze kaart staat de ADSP2111 van Analog Devices. Deze is gebruikt als super snelle general purpose processor gekoppeld aan een PC via de GESPAS bus. De kaart meet en bewaakt 16 analoge en 24 digitale ingangen. Een programmeerbaar triggermechanisme start een registratie van de signalen gedurende een bepaalde tijd.

09-90
10-91
Specificeren, ontwerpen, realiseren, testen en productierijp maken van een stoorstroomdetector voor de Nederlandse Spoorwegen. Het apparaat detecteert de door de tractieaandrijving gegenereerde 75 Hz stoorstroom die, bij een te hoog niveau, de ATB kan verstoren. De kern van de detector is een ADSP2111 van Analog Devices waarmee
digitale filtering, Fourier analyse en niveaudetectie uitgevoerd wordt.

02-89
08-90
Ontwerpen, realiseren en testen van besturingssoftware voor 68000 uP VME board t.b.v. een 1 MW driefase-invertor zoals die toegepast wordt in het NS stoptreinmaterieel jaren 90. Op de hardware layer is een minikernel geschreven in assembler waarmee systeemfouten afgevangen kunnen worden en waarmee een raamwerk gerealiseerd is voor het draaien van een applicatie op tijdbasis. Debuggen geschiedt middels incircuit-emulatie. Op deze onderlaag is de C-applicatie geschreven die gebruik maakt van een groot aantal eigen gemaakte library routines. De ontwikkelomgeving draait onder Unix. Testen geschiedt op locatie testfaciliteiten, op proefstand en in het veld.

01-89
02-89
Ontwerpen en realiseren van een testopstelling t.b.v. 68000 VME board. Teneinde de applicatie te kunnen testen worden de on-board I/O faciliteiten middels dit testsysteem aangestuurd. Tevens kan hiermee de interne monitor debugger gebruikt worden.

06-88
01-89
Modificeren, realiseren en testen van een VME-module voor de 1MW driefase-invertor zoals toegepast in het NS stoptreinmaterieel jaren 90. De module zorgt voor het opwekken van de juiste pulstallen en pulsfrequenties voor het sturen van de thyristoren (vermogenshalfgeleiders). Het hart van de module is een 8085 met software geprogrammeerd in assembler.

01-88
06-88
Ontwerpen, realiseren en testen van een VME I/O module voor de 1MW driefase-invertor zoals toegepast in het NS stoptreinmaterieel jaren 90. De module zorgt voor het meten van astoerentallen, temperaturen van PT100-elementen en voor het doorgeven van diverse I/O signalen. Kennisoverdracht vindt plaats in de vorm van testprotocollen en beschrijvingen.

10-87
12-87
Opstellen van specificaties en begeleiden van het ontwerp (door derden) van een VME 68000 processor board. De cpu wordt gebruikt als centrale besturing van een 1 MW driefase invertor voor toepassing in het NS stoptreinmaterieel voor de jaren.

02-85
10-87
Ontwerpen, realiseren en testen van elektronica-modules voor de 1MW chopper aandrijving voor de NS ICM2-treinstellen. De modules (onder andere voor het regelen van motorstroom en spanning en voor alle beveiligingen) bestaan uit discrete analoge- en digitale CMOS-schakelingen. Het testen geschiedt eerst op printniveau, later op de proefstand en in het veld als onderdeel van de gehele aandrijving. Kennisoverdracht vindt plaats in de vorm van testprotocollen en beschrijvingen.

12-84
01-85
Bouwen van een proefstand voor het testen van de aandrijving van de Rotterdamse ZGT (zwevend gelede tram). Met de proefstand kan de DC-invertor en de bijbehorende besturingselektronica aan burn-in en productietesten onderworpen worden. De besturing is opgebouwd met conventionele discrete analoge en digitale elektronica.

12-85
01-85
Implementatie Circuit Board Design System. Het opzetten en invoeren van een op IBM mainframe gebaseerd ontwerpsysteem voor printed circuit boards. Testen van alle modules, opzetten van een eigen database, koppelen met de bestaande logistiek van het bedrijf, opleiden en ondersteunen van een tiental gebruikers, oplossen van problemen in samenspraak met IBM. Het systeem draait op IBM mainframe 4381 onder VM/CMS.

10-84
12-84
Opstellen testprocedures voor elektronicamodules van de besturing van de aandrijving voor de Rotterdamse ZGT (zwevend gelede tram).


CV_RMU - 31/07/2005 - Ervaringsoverzicht - 1/2