No Title
cv: 7071 bekijken ------------------------------<-<- pagina terug
  • Reageer per email
  • Bel voor bemiddeling
  • Naar alle CV'sAnalist - programmeur.
Haarlem
per october 2011
opdrachten

wiskunde (doctoraal 1985)


Periode:juli 2009 - heden, feb/maart 2009, nov. 2007 - sept. 2008
Functie:analist/programmeur DecClassic (VMS,ACMS.Decforms,Rdb,Cobol)
Werkgever Getronics PinkRoccade
2009 (jan/feb)
Programmeur. Aanpassing printprogramma's aan een nieuwe printer
BULL-mainframe/GCOS COBOL
Onderlinge's Gravenhage (project)
2007-2008
Analist - programmeur. Vernieuwbouw- en onderhoudswerkzaamheden aan een systeem t.b.v. UWV
VAX-VMS / ACMS / Decforms / COBOL/Rdb /SQL
Getronics-PinkRoccade (project)
2007
Geven van cursus Nordic Walking
Pluspunt
2005-2007
Geven van circuslessen,demonstraties en circusclinics aan vooral groepen kinderen (o.a. naschoolse opvang)

Circus-school "De Acrobaat"
2004
Vervaardigen van mappings m.b.v. MS BizTalk i.h.k.v. de vervanging van bestaande mappings (in EDI-TIE)
MicroSoft BizTalk
Ideta / VendexKBB IT Services
1999-2004
Vernieuwbouw- en onderhouds-werkzaamheden voor een salaris/personeelsregistratiesysteem (analyse en programmeren); ontwerp en bouw van de conversie daarvan naar SAP i.h.k.v. afbouw van dat systeem;
Ontwerp en bouw van diverse interfaces (o.a. naar Pensioensysteem)
BULL-mainframe/GCOS
COBOL/SQL
Ideta / VendexKBB IT Services
1997-1999
Aansluiting van een Europees land (Frankrijk) op een in de hele wereld in te voeren Accounts-Receivable Systeem voor een computerfirma (1 1/2 jaar)
IBM-mainframe;
ISPF, COBOL
Getronics
1997
Technisch ontwerp nieuwe hypotheekvorm voor een bank (4 maanden)
IBM-mainframe;
COBOL; Ms Word
Getronics
1996-1997
Vernieuwbouwwerkzaamheden aan een loterijsysteem
VAX/VMS,
RDB, SQL, COBOL
SENS (als freelancer)
1995-1996
Technisch ontwerp en programmering personeelsregistratiesysteem
VAX/VMS,
RDB, SQL, COBOL
CMG (als freelancer)
1989-1995
Systeemontwerper
Ontwerp en technische analyse van enkele (deel)systemen (waaronder premievaststellingssysteem);
Afronden en uitvoeren productietest personeelsregistratiesysteem
VAX-cluster van mini's;
VMS, TDMS, ACMS, DBMS, COBOL
Ingres (1 jaar),
DECAdmire (3 mnden)
GAK
1987-1988
Systeemanalist: Toegangspadanalyse;
Maken van functioneel ontwerp van een klein deelsysteem;
Maken van programmaspecificaties o.b.v. bestaand functioneel ontwerp;
Begeleiden programmeurs bij programmering
VAX-cluster van mini's;
VMS, TDMS, ACMS, DBMS, COBOL
GAK
1985 - 1986
Programmeur ; Onderhoud en vernieuwbouw Incasso-systeem
ICL-mainframe;
SCL, COBOL
GAK


OPLEIDING (algemeen)

1977-1984
Wiskunde (doctoraal)
Universiteit van Amsterdam
1984-1986
Avondstudie Psychologie (propaedeuse)
Universiteit van Amsterdam


Automatisersopleidingen

1997
PL/1

1997
Diverse cursussen t.b.v. IBM-mainframe
Voornamelijk computer based trainingen bij Getronics (in huis)
1990
Basiscursus Ingres
GAK (in huis cursus)
1989
Opleiding: systeemontwerp
GAK
CMG (procesanalyse)
DCE (DB-ontwerp, gegevensanalyse)
1987
Opleiding: systeemanalist
GAK / Yourdon
1986-1990
Diverse Digital cursussen tbv. ontwerp en programmeren in VAX/VMS-omgeving (oa. Relationele en netwerk database)
Digital
1985-1986
Diverse cursussen tbv. Programmeren op ICL-mainframe
ICL
1985
Opleiding gestructureerd programmeren, overeenkomend met I1, I2, B1 en T2
ICL-mainframe cursussen
VAX/TDMS/ACMS-programmering
Ingres-programmering
Interne analistenopleiding
Interne ontwerpersopleiding
Ordina

ICL
DEC
GAK
GAK, CMG
GAK, CMG (procesanalyse) en DCE (gegevensanalyse/DB-ontwerp)